Home >> Activiteiten >> Pro Silva Voorjaarsexcursie 2017

Activiteiten

Aankondiging

Pro Silva Voorjaarsexcursie 2017

Op 10 mei 2017, 11 mei 2017 en 12 mei 2017 georganiseerd door Pro Silva

Essentaksterfte: hoe kunnen we met Pro Silva beheer werken aan weerbare bossen?

De essentaksterfte rukt op in Nederland. Veel essen zijn al ten prooi gevallen aan deze ziekte. Met name in monocultures met es kan de essentaksterfte voor een grote kaalslag zorgen. Dit maakt eens te meer duidelijk dat het van belang is om te werken aan diversiteit in bossen, zodat effecten van ziekten, plagen en andere calamiteiten beter kunnen worden opgevangen. Tijdens de voorjaarsexcursie willen we kijken hoe we vanuit Pro Silva principes kunnen werken aan weerbare bossen. Zijn er in de huidige essenopstanden aanknopingspunten om te werken aan meer diversiteit? Welke soorten horen daarbij?

De voorjaarsexcursie zal plaatsvinden in het Kuinderbos (Noordoostpolder). Het Kuinderbos is één van de bossen waar de essentaksterfte zich vroeg openbaarde en de beheerder al verschillende behandelstrategieën heeft gekozen. Het bos in de Noordoostpolder kent een andere, naar verhouding armere bodem, en een kleinschaliger en gemengde opzet van bosaanleg dan de meer grootschalige monocultures van es in de rest van Flevoland. Dramatische beelden van monocultures stervende essen krijgen we niet te zien tijdens de voorjaarsexcursie. De behandelde objecten en beheerstrategieën in het Kuinderbos bieden wel aanknopingspunten en inspiratie voor de aanpak van de meer grootschalige problematiek met essentaksterfte elders in Nederland.

De Pro Silva excursie vindt plaats op woensdag 10, donderdag 11 en vrijdag 12 mei. Deelname kost 25 euro voor leden van de KNBV, 15 euro voor studentleden en 35 euro voor niet-leden. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch en dienen op de excursiedag zelf contant te worden afgerekend. De Pro Silva excursies starten om 9.30 uur en eindigen rond 16.30 uur.

Aanmelden kan bij Martijn Boosten, secretaris Pro Silva (prosilva@knbv.nl, tel. 0317-466562). Vergeet bij de aanmelding niet te vermelden of u een vegetarische lunch wilt!

Download

Kuinderbos