Home >> Artikelen >> ALV met middagprogramma "Eikensterfte: reden tot zorg?"

Artikelen

179e Algemene Ledenvergadering

ALV met middagprogramma "Eikensterfte: reden tot zorg?"

Een Aankondiging van Bestuur door Annemieke Visser-Winterink
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

De 179e Algemene Ledenvergadering van de KNBV vindt plaats op vrijdag 10 april in Restaurant de Koperen Kop, Nationaal Park de Hoge Veluwe.

De ALV begint om 10:00 uur. Allereerst zullen we terugblikken op het afgelopen jaar middels het jaarverslag en de jaarrekening. Daarnaast staan er ook een aantal nieuwe ontwikkelingen op het programma zoals bijvoorbeeld de invulling van de KNBV pagina’s binnen het vakblad en het instellen van een bosbouw jaarprijs. De volledige agenda treft u als bijlage bij deze uitnodiging aan.

Het duurt nog even maar tijdens de najaars-ALV hebben zowel onze voorzitter als penningmeester er twee volledige bestuursperioden op zitten, ze zullen dan dus aftreden. Deze wisselingen in het bestuur zullen reeds aan de orde komen tijdens deze ALV. KNBV-leden die belangstelling hebben voor een plek in het bestuur worden van harte uitgenodigd dit kenbaar te maken bij de secretaris. Aansluitend aan de ALV organiseert de activiteitencommissie een middag rond het thema “Eikensterfte: reden tot zorg?”. Het volledige programma van deze middag treft u ook als bijlage aan.

Agenda van de 179e Algemene Ledenvergadering

 1. Opening, mededelingen van de voorzitter en benoeming notulencommissie.
 2. Notulen van de 178e ledenvergadering d.d. november 2014, met daarin verwerkt de opmerkingen van de notulencommissie bestaande uit Harrie Hekhuis, Erwin Al en Arno Willems.
 3. Mededelingen, melding wijzigingen in het ledenbestand/ donateurs/ sponsors en ingekomen stukken.
 4. In memoriam.
 5. Jaarverslag 2014.
 6. Jaarrekening 2014 + verslag kascommissie.
 7. Benoeming Kascommissie 2015.
 8. Huishoudelijk reglement vaststellen.
 9. KNBV pagina’s binnen vakblad Natuur Bos Landschap.
 10. Strategienota.
 11. Bosbouwjaarprijs.
 12. Mutaties in bestuur en commissies + actuele en te verwachten vacatures.
 13. Rondje KNBV commissies.
 14. Mededelingen uit wetenschap en praktijk.
 15. Gesproken column.
 16. Datum volgende ALV.
 17. Rondvraag.
 18. Afsluiting.

Middagprogramma

Aansluitend aan de ALV op vrijdag 7 november 2014 organiseert de activiteitencommissie een middag vullend programma met als thema: Eikensterfte: reden tot zorg?.

De laatste jaren horen we uit steeds meer hoeken van het land horrorverhalen over massale eikensterfte. Opstanden die het eerst nog prima deden, staan er ineens belabberd bij. Hoe kan dat? En moeten we ons als bosbeheerders zorgen maken over het verlies van eiken of hebben we gewoon te maken met een dip in de groeiprestaties, die vanzelf wel weer overgaat? Inmiddels is er door diverse deskundigen onderzoek gedaan naar de eikensterfte en kan er dus meer gezegd worden over oorzaken en oplossingen. Tijdens het middagprogramma van de ALV laten we deze deskundigen aan het woord. Maar we gaan natuurlijk ook zelf kijken bij een aantal aangetaste eikenopstanden in Nationaal Park de Hoge Veluwe.

Het programma
12.00 uurLunch
13.00 uurStart bijeenkomst
13.00 uurHennie Schoonderwoerd Silve
Trends in het presteren van de eik
13.25 uurAnne Oosterbaan Alterra
Eikensterfte: wat is er aan de hand?
13.50 uurRoland Bobbink B-Ware
De rol van bodem- en bladchemie bij eikensterfte
14.15 uurJakob Leidekker Nationaal Park de Hoge Veluwe
De situatie in het Nationaal Park
14.30 uurMet eigen auto’s naar de Kempenberg (zuidelijk deel van het park)
14.45 uurExcursie over de Kempenberg o.l.v. Richard van de Vegte
17.00 uurBorrel in de Koperen Kop.

Aanmelden voor de ledenvergadering en/of het middagprogramma kan tot uiterlijk 30 maart 2015. Aanmelden kan door bijgevoegd inschrijvingsformulier in te vullen en te sturen naar het secretariaat van de KNBV, Verenigingen Beheer Nederland B.V. Spinosalaan 33. 2273XC Voorburg. Op uw aanmelding is de “Regeling inzake aanmelding en betaling” van toepassing. Na aanmelding ontvangt u alle inhoudelijke stukken voor de ledenvergadering. Deze stukken worden ook op de website geplaatst.

Download

Reacties

Er zijn nog geen reacties.