Home >> Artikelen >> Amsterdamse bos

Artikelen

Middagactiviteit najaar 2009

Amsterdamse bos

Een Verslag van de Activiteitencommissie
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Op 6 november 2009 vond de halfjaarlijkse ledenvergadering van de KNBV plaats. Uiteraard zijn de plannen voor het jubileumjaar uitgebreid besproken. Zie voor meer informatie de maandelijkse e-mail-nieuwsbrief (neem voor een abonnement daarop contact op met communicatiebureau de Beek, via de KNBV-website). De jubileumcommissie heeft dringend behoefte aan extra handen om alle ambities waar te kunnen gaan maken. Alle KNBV-leden worden verzocht de jubileumcommissie te laten weten op welke wijze zij zelf of het bedrijf waarvoor zij werken de KNBV kan helpen om het jubileumjaar een onvergetelijk succes te maken.

Aan de bestuursperiode van Arno Willems (voorzitter) en Harrie Weersink (penningmeester) was een einde gekomen. Met een bedankwoord en een aantal cadeau"€™s sprak Marleen van den Ham namens de vereniging en het bestuur dank uit voor het vele werk dat deze heren zichtbaar en vooral ook onzichtbaar voor de KNBV hebben verricht. De inzet van Arno en Harrie zal zeker worden gemist! Gelukkig hadden zich voor beide functies nieuwe kandidaten gemeld. Gerard Koopmans is gekozen tot nieuw bestuurslid. Hij zal de functie van penningmeester op zich nemen. Hank Bartelink is gekozen als nieuwe voorzitter van de KNBV. In een korte speech gaf Hank aan graag meer jonge mensen bij de KNBV te willen betrekken en een spetterend jubileumjaar te willen gaan vieren.

De middagactiviteit aansluitend aan de ALV van de KNBV op 6 november stond geheel in het teken van het Amsterdamse bos. Niet alleen is het Amsterdamse bos een uitstekend voorbeeld van een goed functionerend stadsbos, het bestaat dit jaar ook nog eens 75 jaar. Genoeg reden dus om af te reizen naar Amsterdam.

Voor de aanwezigen de kans kregen het bos met eigen ogen te aanschouwen stonden er eerst drie sprekers op het programma. Astrid Kruisheer, werkzaam als teamleider bij het Amsterdamse bos, vertelde de aanwezigen meer over de ontstaansgeschiedenis en het beheer van dit gebied dat ca 1.000 ha beslaat. Uitgangspunten voor het ontwerp van het Amsterdamse bos 75 jaar geleden waren vrije ruimte voor recreatief gebruik, sportvoorzieningen en het behoud van de natuurgebieden Poel en Nieuwe meer. Het ontwerp bestond voor 1/3 uit bos, 1/3 uit water en 1/3 uit open ruimte, dit is nog steeds het geval. Wat dit bos vooral bijzonder maakt, is het zeer intensieve gebruik. Tussen de 5.5 tot 8 miljoen (!) mensen brengen jaarlijks een bezoek aan het Amsterdamse bos. De recreatiefunctie staat in het Amsterdamse bos dan ook centraal, wat terug te vinden is in het beheer, houtoogst is bijvoorbeeld geen doelstelling.

Marcel Doornbosch, chef van de boswachters, vertelde de aanwezigen op geheel eigen wijze wat een boswachter in het Amsterdamse bos zoal kan tegenkomen. Omdat het Amsterdamse bos zo intensief gebruikt wordt, zal het niemand verbazen dat het merendeel van het werk neerkomt op het informeren van de bezoekers. Iedereen is welkom in het Amsterdamse bos, maar dan moet men zich wel aan de spelregels houden. Marcel benadrukte hierbij dat het heel belangrijk is de bezoekers vooral goed te informeren.

Als laatste vertelde Simon Klingen de aanwezigen wat het Amsterdamse bos zo bijzonder maakt. In zijn opinie is het Amsterdamse bos vooral een goed leerbos. Het is een rijk gestructureerd loofbos bos met heel veel dood hout. Ondanks dat het bos geen houtproductie doelstelling kent, wordt het wel degelijk beheerd. Simon maakt een aantal keren de vergelijking met het W.H. Vliegenbos dat op zeer korte afstand van het Amsterdamse bos ligt. Met name de veelvuldige aanwezigheid van iepen in het Vliegenbos en de afwezigheid van deze soort in het Amsterdamse bos is interessant en te wijten aan het verschillende beheer. Daarnaast legde Simon uit op welke wijze het beste "€œruige"€ ingrepen gecommuniceerd kunnen worden naar de bosgebruikers, iets wat zeker van toepassing is in het Amsterdamse bos:

  • Zorg voor een beheerplan zodat je altijd kan laten zien dat de ingrepen passen in een vastgelegd plan mocht iemand daar naar vragen zorg voor positief personeel dat goed kan uitleggen waarom een bepaalde ingreep noodzakelijk is
  • Hang in het gebied eenvoudig informatieve bordjes op, de eenvoud is belangrijk omdat de bezoeker anders denkt dat al het (gemeentelijke) geld besteed wordt aan dure bordjes
  • Zorg voor een bezoekerscentrum waar mensen meer informatie kunnen krijgen over het bos en het beheer.


Met deze tactiek in het achterhoofd gingen de aanwezigen in twee groepen het Amsterdamse bos in om zelf te zien dat het Amsterdamse bos, zoals Simon al had aangegeven, inderdaad een bijzonder bos is.

Discussie in het Amsterdamse Bos
Discussie in het Amsterdamse Bos. Foto Willem Lammertink

Tijdens de wandeling werden alle functies van het bos uitgebreid besproken. Daarbij werd onder meer stevig gediscussieerd over de houtproductiefunctie. Het beheer is namelijk niet gericht op de productie van hout, het wordt alleen geoogst om de andere functies te optimaliseren. De deelnemers constateerden dat er (vanuit de houtproductiefunctie bekeken) prachtige stammen in het bos aanwezig zijn en dat er veel potentie voor toekomstig houtgebruik aanwezig is. Deelnemer Rob Nas adviseerde de gemeente Amsterdam om het Amsterdamse bos vanaf nu ook vanuit de houtproductiefunctie te gaan beheren. Dat is goed voor de kennis over natuur, klimaat en grondstoffen van de bezoekers. Maak het Amsterdamse bos de voorraadkamer voor de toekomstige renovatie van oude grachtenpanden. We zagen de trotse krantenkop al voor ons: Amsterdam behoudt haar monumenten met het hout uit eigen bos!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.