Home >> Artikelen >> Bezwaar tegen bureaucratisering FSC

Artikelen

Ingebracht onder

Bezwaar tegen bureaucratisering FSC

Een Bericht van Bestuur en de Unie van Bosgroepen door door Rino Jans en Ben Huisman
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

De Unie van Bosgroepen heeft samen met Kroondomein het Loo, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een brief geschreven aan FSC International. Daarin maakt zij bezwaar tegen de verschuivingen in het auditing-proces, dat wordt uitgevoerd door certificeerder Control Union. Alle vier de partijen, die samen bijna het gehele areaal FSC-gecertificeerd bos in Nederland bezitten, hebben gemerkt dat het bij audits steeds meer gaat over administratieve en procedurele zaken, in plaats van over het feitelijke bosbeheer. Dit wordt gezien als een ongewenste ontwikkeling.

De brief werd in mei al verstuurd. Inmiddels is er een reactie ontvangen van zowel ASI (Accreditation Services International) als PSU (Policy & Standards Unit, onderdeel van FSC International). Met name uit de reactie van PSU blijkt dat ook FSC International de ontwikkelingen onwenselijk acht. In de brief wordt aangegeven dat zij vanaf 2012 maatregelen zullen nemen om het bosbeheer weer meer aandacht te geven in het auditing-proces.

Download

Reacties

Er zijn nog geen reacties.