Home >> Artikelen >> Biomassa uit het bos

Artikelen

Studiekringbijeenkomst

Biomassa uit het bos

Een Aankondiging van Studiekring
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

De KNBV Studiekringbijeenkomst over Biomassa in het bos vindt plaats op 9 juni 2017, op landgoed Anderstein te Maarsbergen, van 13.30 tot 17.00 uur.

Biomassa uit het bos. Deze groene energiebron staat volop in de belangstelling: beter voor het milieu dan kolen of gas, en net zo goed als wind- en zonne-energie. Of toch niet?

Deze middag gaan we in op de gevolgen die het gebruik van biomassa als energiebron heeft op de milieudoelen die zijn geformuleerd op nationaal en internationaal niveau. Aan de orde komen onder andere de CO2-boekhouding en de levenscyclusanalyse. Ook wordt gesproken over de grootte van de rol van biomassa in de energievoorziening, de verwerking van biomassa en de uiteindelijke rol die biomassa speelt in het dichterbij brengen van het klimaatakkoord van Parijs. En uiteraard: wat betekent dit voor het bosbeheer en wat kunnen we doen als bosbeheerder?

Ecologische, economische en ethische kwesties dus.

De Nederlandse bosbouwwereld, zo die bestaat, en de KNBV hebben tot nu toe geen standpunt ingenomen over de wenselijkheid van het bijstoken en verstoken van biomassa. Vanuit politiek, wetenschap, milieuorganisaties, energieproducenten zijn er wel degelijk meningen over dit fenomeen. Niet altijd eensluidend, maar in veel gevallen duidelijker gearticuleerd dan vanuit onze vakvereniging. Misschien is het nuttig daar iets aan te veranderen. Afhankelijk van het verloop van de studiemiddag zal de Studiekring het bestuur van de KNBV daarover een voorstel doen.

Sprekers zijn:

  • Gert-Jan Nabuurs - Wageningen Environmental Research
  • Leffert Oldenkamp - Bosdeskundige
  • Henk Wanningen - Staatsbosbeheer
  • Gijs de Man - Stadsverwarming Purmerend
  • Nog onbekend - Milieuorganisatie

Er is plaats voor 50 deelnemers. Deelnamekosten zijn €25, ter plekke te voldoen. Aanmelden kan tot en met 2 juni. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging, routebeschrijving en deelnemerslijst. Tevens zullen we u dan achtergronddocumentatie toesturen zodat u in de gelegenheid bent zich goed op de bijeenkomst voor te bereiden.

Nadere informatie en aanmelding: Harrie Schreppers, secretaris Studiekring KNBV, hschreppers@hotmail.com. Bij aanmelding, i.v.m. carpoolen, svp woonplaats en telefoonnummer vermelden. Inschrijving in volgorde van aanmelding. Zie ook www.knbv.nl/commissies/studiekring.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.