Home >> Artikelen >> Bos als drager van het karakter van het landschap

Artikelen

Mini-Symposium voorjaar 2006

Bos als drager van het karakter van het landschap

Een Verslag van de Activiteitencommissie door Irma Corten
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Plattelandsontwikkeling is een actueel thema in Europa en in Nederland. Het karakter of de identiteit van het landschap zijn van belang voor economische dragers in een streek. Denk aan recreatie en toerisme of het vestigingsklimaat voor wonen en bedrijven. Welke rol spelen bomen en bos eigenlijk als dragers van de identiteit van het landschap?

Voor het mini-symposium waren we op 7 april 2006 te gast op landgoed Broekhuizen in de vallei van De Langbroekwetering in Utrecht. Het is een gebied in de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar het stroomdal van de (Kromme) Rijn en heeft een lange cultuurgeschiedenis. Het landgoed huisvestte geruime tijd het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN), en wordt nu beheerd door Staatsbosbeheer. Vera Geelen, medewerker gebiedsontwikkeling bij Staatsbosbeheer, licht het Masterplan voor een cultuurhistorische reconstructie van het landschapspark toe. Naarmate er middelen zijn, worden onderdelen van het plan uitgevoerd. Vanuit de omwonenden - veelal ex-RIN'ers - was er een sterke lobby om de opgebouwde natuurwaarden niet verloren te laten gaan. Staatsbosbeheer heeft daaraan gehoor gegeven, door de expliciete keuze van het uitgangspunt: geen netto achteruitgang van natuurwaarden. Etienne de Vries van Eco van Groen Advies Zwolle adviseerde Staatsbosbeheer over het Masterplan. Hij legt uit hoe ze met de natuurwaarden rekening kunnen houden. Met de ringslang bijvoorbeeld door in het plan biotopen te behouden of te creëren. De Vries kon goed gebruik maken van de kennis van de ex-RIN'ers. Staatsbosbeheer mag hier spreken van een schoolvoorbeeld van geslaagd interactief planproces met omwonenden.

Hans Renes, historisch-geograaf bij de Universiteit Utrecht, neemt ons mee naar de historie van het Langbroeker Weteringgebied. Een gebied met dekzandruggen, broekontginningen, woontorens en landgoederen. Vandaag heeft hij speciale aandacht voor de rol van bossen en houtige elementen in het landschap. Renes laat zien dat het bos van karakter verandert sinds begin 19e eeuw en meegaat met de markt. In het begin was sprake van echt gemengd bedrijf met vooral hakhout. Hakhout werd ook verkocht als brandhout in de stad Utrecht. Toen die markt instortte werd overgegaan op een 2-jarige cyclus voor vlechthout. De laatste jaren is er weer meer hakhout door de subsidieregeling. Opmerkelijk is dat het bos ook verplaatste. Later met de boswet werd dat moeilijk: een beperking van de boswet dus! En voor de toekomst... landgoederen met golfbanen en weer mogelijkheden voor energiehout?

"€œWat moeten we doen met deze beukenlaan op landgoed Broekhuizen"€?
"€œWat moeten we doen met deze beukenlaan op landgoed Broekhuizen"€?

"€œWat moeten we doen met deze beukenlaan op landgoed Broekhuizen"€?, vraagt excursieleider Erwin Al aan de deelnemers aan het symposium. De laan is oud, cultuurhistorisch interessant, maar de bomen kwijnen weg en leveren op termijn een gevaar op voor wandelaars.

Download

Reacties

Er zijn nog geen reacties.