Home >> Artikelen >> Bos verjongen

Artikelen

Studiekringdag 2008

Bos verjongen

Een Verslag van Studiekring
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

De Studiekringdag 2008 is gehouden op 25 april in Rheden.

Deze dag is een vervolg op de vorig najaar gehouden Studiekringdag over bosbeheerplanning. We hebben de discussie van de eerste Studiekringdag voortgezet aan de hand van concrete voorbeelden. Na de meer algemene beschouwing op beheerplanning van de eerste dag, zijn we nu ingegaan op een specifieker onderdeel van beheerplanning en één van de meest belangrijke beheermaatregelen, namelijk bosverjonging.

Tijdens het ochtendprogramma in het conferentiecentrum van Landgoed Avegoor zijn er vier inleidingen geweest over het verjongingsvraagstuk op "€˜bedrijfsniveau"€™, ofwel het niveau van beheereenheden. Hans Jansen (WUR) vertelde over de kap- en verjongingsmodellen die in de klassieke houtteelt de basis vormen voor een duurzame houtteelt. Henny Schoonderwoerd (bureau Silve) legde uit hoe de steekproefgewijze inventarisatiemethode Woodstock werkt en informatie verschaft om de verjongingsvraag te beantwoorden. Willem Lammertink ging in op de aanpak van de bosverjonging bij het Gelders Landschap. Ter inleiding op het middagprogramma vertelde rentmeester Age Fennema over het bos van Middachten en de wijze waarop in dit particuliere bosbezit de afwegingen van de bosverjonging plaats vinden.

Na de lunch hebben we de bossen van het landgoed Middachten bezocht om daar in enkele opstanden de noodzaak van bosverjonging te bezien. Verdeeld in enkele groepen zijn de noodzaak tot bosverjonging bekeken en bediscussieerd in het licht (van de doelen en toestand) van de opstand en beheereenheid.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.