Home >> Artikelen >> Bosbouw is een vak

Artikelen

Bosbouw is een vak

Een Column van Simon Klingen
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Natuurlijk ben ik het eens met Jan, Susan, Henk Jan en anderen, bosbouw is een vak. En het vak verloochenen is het laatste wat ik wil. Bij gebrek aan een betere naam, bosbouw blijft voor velen geassocieerd met vooral houtteelt, ga ik daarom bij nader inzien mee met het vasthouden aan "€˜bosbouw"€™. Ik ben dus om, maar dat verplicht mij en mijn vakgenoten om de breedte van onze doelstelling uit te dragen.

“Naar buiten treden met ons vak. Stel een dynamische pr- commissie in met wat extroverte types van alle leeftijden en laat hen het bos verkopen.”

De KNBV is een vakvereniging. En gezellig Rob, geen bezwaar. De kern van het vak is bosbeheer. Daar hangt van alles omheen zoals beleid, onderzoek, onderwijs, planning, etc. De vereniging zou zich wat mij betreft A vooral moeten bezig houden met vraagstukken van bosbeheer. En dus de vereniging niet verbreden naar terreinbeheer, want dan blijft er helemaal te weinig tijd over voor het bos. En er is nog zoveel te doen, althans, als we mooi bos willen. Bijdrage aan de biodiversiteit, prima. Bos als voortbrenger van het o zo nuttige hout, akkoord. Maar juist de schoonheid van het bos is onze sterkste publieke troef. Daarnaast zou de KNBV zich daarom B moeten richten op het publiek. Naar buiten treden met ons vak. Stel een dynamische pr- commissie in met wat extroverte types van alle leeftijden en laat hen het bos verkopen. Missie: het bos is geweldig en met beheer wordt het nog beter! We zagen niet zomaar wat, er wordt over nagedacht en met liefde uitgevoerd. Als het vak begrepen wordt, komt de waardering vanzelf. Wijs binnen de vereniging na strenge ballotage een aantal AMBASSADEURS aan. Stel een jaarlijkse Nationale Bosdag in (de Vlamingen hebben al jaren een succesvolle "€˜Week van het bos"€™), geef masterclasses, houd blesmiddagen voor het publiek. Met blessen komt de essentie van het vak en daarmee de noodzaak van beheer glashelder in beeld. Er zijn heel goede ervaringen om samen met leken te blessen. En laat ze vooral zelf de toekomstbomen kiezen. Ieder lid van de vereniging verplicht zich om ten minste een dag per jaar in te zetten bij een publieksactiviteit.

Simon Klingen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.