Home >> Artikelen >> Bosbouw omstreeks 1910

Artikelen

Verslag van 26 maart 2010

Bosbouw omstreeks 1910

Een Verslag van de Commissie bosgeschiedenis door Jim van Laar en Martijn Boosten
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

De Commissie Bosgeschiedenis heeft op vrijdag 26 maart 2010 de eerste van een cyclus van drie jubileumbijeenkomsten in het kader van "€˜Bosbouw omstreeks 1910"€™ gehouden.

Deze bijeenkomst betrof de bossen bij het dorp Groesbeek bij Nijmegen. Op het programma stonden twee lezingen, een historische film uit de jaren dertig en een wandelexcursie. Rond de veertig deelnemers waren naar Groesbeek gekomen, waaronder opvallend veel beheerders en praktijkmensen uit de omgeving. De eerste lezing van voorzitter Jochem Borgesius ging in op de algemene ontwikkelingen van de bosbouw in de laat-19e en vroeg-20e eeuw. Ook werd de invloed van enkele prominente bosbouwers uit die tijd voor het voetlicht gebracht. Daarmee werd het bosbouwepos geschetst. Na deze lezing werd een film getoond met authentieke en unieke beelden van verschillende werkzaamheden die in de jaren dertig plaatsvonden in de boswachterij Groesbeek. Deze film toonde het zeer arbeidsintensieve werk van bosaanleg en bosbeheer in deze jaren. Het handmatig spitten, planten, snoeien, zagen, ontschorsen, en zelfs het met de hand uitdragen van zware stammen uit het bos zorgde in deze tijd weliswaar voor veel werkgelegenheid, maar de film liet tegelijkertijd ook zien dat de werkomstandigheden in de jaren 30 een heel stuk minder waren dan tegenwoordig. Na de film verzorgde Klaas Bouwer een lezing over een aantal episodes in de rijke geschiedenis van de bossen bij Groesbeek: de periode van domeinbeheer, de particuliere periode en de periode waarin Staatsbosbeheer het beheer heeft gevoerd. De basis voor zijn presentatie vormde zijn rijk geïllustreerde boek "€˜Een notabel domein; de geschiedenis van het Nederrijkswald"€™ uit 2003. Tijdens de excursie gingen twee groepen te voet onder leiding van Klaas Bouwer en Paul Thissen (cultuurhistoricus bij de provincie Gelderland) langs interessante cultuur- en bosbouwhistorisch objecten en fenomenen in de boswachterij Groesbeek. Hoewel de paraplu"€™s niet thuis konden blijven was het een zeer geslaagde wandeling met uitwisseling van ideeën en kennis over de vroegere bosbouw en de nog zichtbare invloed van eigenaren, gebruikers en beheerders uit het (verre) verleden.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.