Home >> Artikelen >> Bosreservaat Galgenberg

Artikelen

Verslag najaarsexcursie Pro Silva 2001

Bosreservaat Galgenberg

Een Verslag van Pro Silva
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Medio oktober 2001 is het bosreservaat Galgenberg in de boswachterij Amerongen bezocht om te leren van spontane processen. Het reservaat geeft inzicht in de resultaten van het meest extensieve beheer, namelijk niets doen. De omringende bossen worden steeds meer op een kleinschalige manier beheerd, waardoor de verschillen maar ook de overeenkomsten duidelijk worden. Het bosreservaat bestaat voornamelijk uit oude groveden met wisselende dichtheid. Onder de dennen hebben zich veel eiken, berken en wat beuken gevestigd. Tijdens de excursie was goed te zien dat hoe opener het kronendak, hoe meer berken- en minder eikenverjonging zich had ontwikkeld. Groveden had zich niet of nauwelijks in de onderstaande verjonging weten te handhaven. Naast het reservaat is de bodem plaatselijk bewerkt onder een scherm van wederom oudere groveden. Opmerkelijk is dat hier de verjonging vooral uit groveden bestaat (en dus niet berk of eik) in een dichte bezetting. Er is m.n. gediscussieerd over de actuele en potentiële productie en de mogelijkheden die de berkenverjonging daarbij biedt.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.