Home >> Artikelen >> “Bruggenbouwers”

Artikelen

Column uitgesproken op de 174e algemene ledenvergadering

“Bruggenbouwers”

Een Column van Annemieke Visser-Winterink
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Vorige week maandag was het dan zover, het nieuwe regeerakkoord werd gepresenteerd. Bij het kijken naar de persconferentie kreeg ik direct een warm gevoel, een gevoel van herkenning. Dit had niets te maken met Rutte en Samson die in staat bleken in een recordtijd een regeerakkoord tot stand te brengen. Nee, het had alles te maken met de achtergrond waartegen die alles zich voltrok; een foto van een enorme stalen brug in wording. Bruggen zijn voor mij altijd buitengewoon fascinerende dingen. Het technische vernuft, doorzettingsvermogen en de kennis die nodig is om een brug tot stand te brengen maakt dat ik grote bruggen met enig ontzag bekijk. Een brug kan op vele manieren beschreven worden. Volgens de Van Dale betekent brug “het verbinden van twee zijden”. Dit is toch een prachtig thema voor een regeerakkoord dat dus ook niet geheel vreemd “bruggen slaan” als titel heeft meegekregen. Daarbij komt ook dat ik in Herveld woon. Een klein plaatsje met ongeveer 3000 inwoners dat ligt ingeklemd tussen de A15 en A50 tussen Arnhem en Nijmegen. Als u deze route weleens rijdt, of naar de fileinformatie luistert, is het u vast niet ontgaan dat men hier momenteel bezig is met een hoogstaand staaltje vernuft; het bouwen van een nieuwe brug over de Waal in het kader van het verbreden van de A50. Met een beetje moeite heb ik vanuit één van mijn bovenramen vrij zicht op de nieuwe Waalbrug in wording. Zoals ik al zei de presentatie van het regeerakkoord met die brug op de achtergrond riep bij mij direct een gevoel op van herkenning. Opvallend was overigens dat het regeerakkoord die maandag na de presentatie niet het gesprek van de dag was bij ons op kantoor aan de koffietafel. Nee, er werd door mijn collega’s uitgevoerd gesproken over de laatste ontwikkelingen bij het programma Boer zoek Vrouw, u wellicht wel bekend. Als we het dan toch hebben over bruggen slaan en het verbinden van twee zijden dan is er wellicht niet zoveel afstand tussen het regeerakkoord en de laatste ontwikkelingen bij Boer Zoekt Vrouw als u misschien zou denken. Immers, is Yvonne Jaspers, met haar rood gebloemde laarzen, koekjes bij de koffie en gezellige kneuterigheid niet het meest ultieme voorbeeld van een bruggenbouwer? Al sinds 6 jaar probeert Yvonne eenzame boeren te verbinden aan burgers die niets liever willen dan deel uitmaken van het nostalgische boerenleven waarbij in sommige gevallen de liefde slechts een bijrol speelt.

Nu hoor ik u denken; wat is dan de link tussen bruggen, bruggenbouwers, boer zoekt vrouw en de bos- en natuurbeheer sector. Welnu, zoals u allen wel weet heeft de bos- en natuursector het sinds het aantreden van Rutte 1 behoorlijk zwaar. Onze sector moet na het grotendeels wegvallen van een aantal subsidies en andere potjes weer zelf zijn geld gaan verdienen, zoals ook in het nieuwe regeerakkoord staat. Onderzoeken naar nieuwe verdienmodellen en nieuwe financieringsvormen, zoals crowdfunding, schieten als paddenstoelen uit de grond. Je zou kunnen stellen dat we als sector druk bezig zijn met het bouwen, of renoveren zo u wilt, van bruggen voor het leggen van nieuwe verbindingen. Verbindingen tussen de bos- en natuureigenaren en beheerders onderling, verbindingen richting Den Haag, verbindingen met andere kansrijke sectoren voor nieuwe inkomstenbronnen maar misschien nog het meest verbindingen met de Nederlandse burger om te laten zien dat de prachtige recreatiegebieden zich niet zelf beheren en dat deze gebieden ook nog eens geweldige producten kunnen leveren zoals hout. De bos en natuurbeheersector is natuurlijk al sinds langere tijd bezig om na te denken over nieuwe financieringsmogelijkheden en coalities maar het huidige politieke klimaat maakt dat de urgentie een stuk hoger is geworden.

Het nieuwe regeerakkoord biedt op het eerste oog wel iets meer lucht dan het beleid onder Rutte 1. De EHS zal worden afgemaakt en er is 200 miljoen euro geoormerkt voor het beheren en beschermen van bestaande natuurgebieden. Aan de andere kant zal een belangrijke verbindende organisatie in de sector, het Bosschap, definitief worden opgeheven en dus niet in zijn huidige vorm blijven bestaan.

Misschien hebben we als sector naast een aantal nieuwe bruggen en gerenoveerde bruggen meer behoefte aan vooraanstaande bruggenbouwers. Moeten we niet op zoek naar de Yvonne Jaspers voor de bosbouwsector? Voor de jeugd is deze bruggenbouwer al gevonden in de vorm van Lodewijk Hoekstra, u weet wel die sympathieke tuinman uit het TV programma eigen huis en tuin en tegenwoordig voorman van het programma Greenkids dat gelanceerd is door RTL in samenwerking met landschapsbeheer Nederland en de 12 landschappen. Doel van dit programma is kinderen te leren hoe leuk en spannend “buiten” is. Wat een geweldig doel, dit zijn immers de natuurbeheerders van de toekomst.

Het vinden van een bruggenbouwer, dat is nog eens een uitdaging voor onze sector en de tijd is er rijp voor. Met het opheffen van het Bosschap komt er straks plaats voor een nieuwe brancheorganisatie voor bos en natuur in Nederland, maar dat moet dan wel een brancheorganisatie zijn met als boegbeeld een bruggenbouwer. Iemand die in staat zal zijn alle partijen die cruciaal zijn voor een duurzaam bos en natuurbeheer in Nederland te verbinden. Iemand die het romantische gevoel van buiten zijn, het gevoel van nostalgie naar boven weet te krijgen, maar bovenal het gevoel van urgentie en de meerwaarde van bos en natuur in Nederland weet aan te wakkeren.

Helaas, Yvonne Jaspers is al geclaimd maar misschien heeft Chris Zegers wel tijd of Caroline Tensen, Robert ten Brink, nee wacht ik weet het al, laten we André Kuipers vragen of draaf ik nu misschien een klein beetje door?........

09 november 2012, Annemieke Winterink

Reacties

Er zijn nog geen reacties.