Home >> Artikelen >> Concept van het aangepaste Huishoudelijke Reglement

Artikelen

Agendastuk van de 178ste Algemene Ledenvergadering

Concept van het aangepaste Huishoudelijke Reglement

Een Aankondiging van Bestuur door Annemieke Visser-Winterink
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Ter kennisgeving vindt u hier het concept van het aangepaste huishoudelijk reglement zoals dat tijdens de ALV van 7 november op de agenda staat. Heeft u opmerkingen en/of verbeterpunten op dit document dan hoopt het bestuur dat u deze kenbaar wil maken tijdens de ALV te Schijndel. U kunt zich nog voor de ALV aanmelden.

Indien u niet in de gelegenheid bent bij de ALV aanwezig te zijn dan kunt u voor 7 november uw opmerkingen en/of verbeterpunten ten aanzien van het huishoudelijk reglement kenbaar maken bij de secretaris via: . Het huidige huishoudelijk reglement kunt u vinden achterin het ledenboekje en op onze website.

Het bestuur hoopt u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hoort graag uw visie op de voorgenomen wijzigingen van het bijgevoegde huishoudelijk reglement.

Met vriendelijke groet,


Annemieke Visser-Winterink
Secretaris KNBV

Download

Reacties

Er zijn nog geen reacties.