Home >> Artikelen >> Consultatie EU Groenboek Bosbescherming

Artikelen

Consultatie EU Groenboek Bosbescherming

Een Bericht van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Op 1 maart 2010 heeft de Europese Commissie een groenboek bosbescherming uitgebracht. Via een publieke consultatie op de website (http://ec.europa.eu/yourvoice) van de Europese Commissie kan iedereen voor 31 juli 2010 reageren op dit discussiestuk en de daarin gestelde vragen over bosbeleid in de EU.

Daarnaast heeft de Europese Commissie aan de lidstaten van de EU gevraagd voor 31 juli ook hun reactie te sturen. Voor Nederland coördineert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het opstellen van een kabinetsreactie op het groenboek. Voordat het kabinet een reactie naar Brussel stuurt, worden Eerste en Tweede Kamer in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken over de conceptkabinetsreactie.

Het ministerie van LNV betrekt bij het opstellen van de kabinetsreactie "€“parallel aan de publieke consultatie van de Europese Commissie "€“ vertegenwoordigers van de Nederlandse bos- en houtsector.

In dit kader is de KNBV gevraagd te reageren op het Groenboek. Een discussie hierover zal plaatsvinden op de Algemene Ledenvergadering van de KNBV op 16 april 2010. Daarnaast kunnen leden van de KNBV hun reactie kenbaar maken via de LinkedIn-groep "€˜KNBV"€™ op de website www.LinkedIn.com. Ook kan input worden geleverd door een e-mail te sturen aan: Groenboek@knbv.nl. Reageren kan tot 22 april 2010.

Link naar EU pagina over consultatie

Download

  • [, ]

Reacties

Er zijn nog geen reacties.