Home >> Artikelen >> De boodschap breder verspreiden...

Artikelen

Column uitgesproken op de 170e algemene ledenvergadering

De boodschap breder verspreiden...

Een Column van Stephanie Schuurman
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Afgelopen zomer ben ik afgestudeerd in Bos- en natuurbeheer MSc en Leisure, Tourism and Environment MSc aan de universiteit Wageningen. Inmiddels ben ik al weer enige maanden werkzaam als projectmedewerker bij het Kenniscentrum Recreatie. In mijn dagelijkse werkzaamheden hou ik mij bezig met recreatie in de groene ruimte en volg ik de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van recreatie op de voet. De verschillende bezuinigingen op het gebied van recreatie en natuur zijn op dit moment hèt gespreksonderwerp bij ons op kantoor. Het kabinet heeft onder meer besloten niet langer te gaan investeren in de zogenaamde RodS gebieden en de EHS. Ook bij de provincies zal worden bezuinigd. Zo blijft het voorlopig onduidelijk of de recreatiepakketten voor het nieuwe SNL wel worden opengesteld. Een zorgelijke situatie voor natuur en recreatie is het gevolg. Natuurbeheer wordt grotendeels gefinancierd vanuit subsidies en wordt dus betaald door de maatschappij. Als Nederlanders kunnen we in ruil voor die financiering genieten van opengestelde bos en natuurterreinen. Nog steeds is bos het meest geliefde recreatie terrein van veel Nederlanders. Het beheer en daarmee het behoud van de Nederlandse natuur en landschap wordt er echter niet makkelijker op.

“Een vakvereniging als de KNBV kan veel betekenen in het agenderen van de waarde van het Nederlandse bos en bijbehorend beheer. Communicatie is daarbij het voornaamste middel.”

De bezuinigingen in het natuurbeheer aangekondigd door het kabinet Rutte maken draagvlak voor wat wij als beheerders doen belangrijker dan ooit. De positie van, en de aandacht voor, natuur en ook recreatie maakt "€˜nieuwe"€™ ontwikkelingen door. Aanpassen aan de veranderende politieke en maatschappelijke omstandigheden is noodzakelijk om te overleven, wie dat niet doet verdwijnt van de agenda. Een vakvereniging als de KNBV kan veel betekenen in het agenderen van de waarde van het Nederlandse bos en bijbehorend beheer. Communicatie is daarbij het voornaamste middel. Echter wanneer je op google KNBV in typt vraagt de zoekmachine automatisch of je misschien op zoek was naar de KNVB. Onze bekendheid onder de Nederlandse bevolking is beperkt. Met de viering van ons 100 jarig jubileum hebben we echter een eerste stap gezet richting onze medelanders en daar een luisterend oor gevonden. Ondanks ons al dan niet terechte gemopper over de recreant: hoge recreatiedruk, veel recreatievormen, vervuiling en vernielingen, en niet te vergeten loslopende honden. Is de recreant, liefhebber van het Nederlandse bos, misschien wel onze grootste bondgenoot. Een eeuw na de oprichting is de KNBV nog steeds een club van gepassioneerde professionals in de bosbouw. En de doelstelling: het ontwikkelen en doorgeven van kennis over bomen, bos en alles wat nodig is om dat in stand te houden. Is nog altijd actueel. Het is echter tijd om die boodschap breder te gaan verspreiden. Mijn voorstel voor de komende jaren is daarom om onze nieuwe website www.langlevehetbos.nl in ere houden en ook in 2011, via activiteiten in het bos, Nederlanders vertellen over het belang van bos en bosbeheer.

12 november 2010, Stephanie Schuurman MSc

Reacties

Er zijn nog geen reacties.