Home >> Artikelen >> De Emmerdennen van toen tot nu

Artikelen

Excursieverslag van 24 september 2010

De Emmerdennen van toen tot nu

Een Verslag van de Commissie bosgeschiedenis
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Het jubileumjaar kende een groot aantal bosbouwevenementen en sommigen vielen samen. In dit geval waren dat de jaarlijkse beheerdersdag op Schovenhorst, een KNBV-excursie naar Bialowieza e.o. en de tweede activiteit uit de reeks "€˜Bosbouw omstreeks 1910"€™ die werd georganiseerd door de Commissie Bosgeschiedenis. Desondanks konden op 24 september 30 personen worden verwelkomd in een uitspanning in Emmen gelegen op loopafstand van de Emmerdennen. De lezingen werden door leden van de Commissie verzorgd. Klaas Bouwer nam het verhaal over "€˜Bosbouw omstreeks 1910"€™ "€“ het epos van de bosaanleg voor zijn rekening. De historische bosbouwfilm indertijd opgenomen bij Groesbeek oogstte weer veel bewondering en Jim van Laar illustreerde de ontwikkelingsfasen van de Emmerdennen onder andere aan de hand van oude topografische kaartfragmenten en historische beelden. In vogelvlucht werden de immense landschappelijke veranderingen in de afgelopen 150 jaar en de plaats van het bos daarin geschetst. Het uitgestrekte Emmerzand transformeerde zich in die periode tot een indrukwekkend stadbos in een zich nog steeds uitbreidende stedelijke agglomeratie.

Na de Drentse broodjesmaaltijd zette het gezelschap koers naar de Emmerdennen. De excursie was in samenwerking met Staatsbosbeheer met zorg opgebouwd en liet op een tiental punten de verschillende historische aspecten van de Emmerdennen zien. Bijzonder waren de omgeving van het Zandmeer, het Haantjebakduin met het hoogste punt van de Hondsrug alwaar nog restanten van de eerste bebossing van omstreeks 1850 waren te zien, het "€˜plenterbos"€™ van houtvester Blokhuis en de gedenksteen die de herinnering aan de redding van de Emmerdennen in het jaar 1910 levend houdt. Tussen de punten waren er nog fraaie bosbeelden te zien, zoals het reliëfrijke gemengde en rijk gestructureerde bos in de vakken 7 en 8, de douglassparren die behoren tot de grootste van Nederland maar ook enkele broodboomopstanden van fijnspar en opstanden van grove den op stormvlakten uit de jaren "€˜70 die bestemd zijn om zich te ontwikkelen tot uitkapbos.

Enkele belangstellenden van de Historische Vereniging Zuidoost Drenthe leverden ter plekke interessante aanvullende informatie en droegen bij aan de "€˜couleur locale"€™ van het gebied. Het blijk telkens weer hoeveel plaatselijke kennis er eigenlijk is. Een perspectief zou daarom kunnen zijn, gezien het aanwezige rijke bronnenmateriaal, de integratie van die kennis met die van de bosbeheerders tot een boek over de Bossen van Emmen, niet in de laatste plaats ook vanwege hun maatschappelijke betekenis anno 2010. Tenslotte was er bij het beheerkantoor de gelegenheid om een toast te brengen op het bos onder het motto: Lang Leve het Bos, Lang Leve de Emmerdennen!

Download

Reacties

Er zijn nog geen reacties.