Home >> Artikelen >> De KNBV moet meebewegen met het vakgebied

Artikelen

De KNBV moet meebewegen met het vakgebied

Een Column van Stijn van Gils
Gepubliceerd op . Er is één reactie.

Natuurlijk is bosbouw een vak. Een knap vak ook, want we weten als kleine sector toch mooi meer dan 10% van Nederland te beheren. Maar ook de bosbouw staat zeker niet buiten de maatschappij. Met meer bezoekers dan de Efteling kan dat natuurlijk ook niet. Ons vak verandert, ik vind dat we als KNBV mee moeten met de maatschappij. Nu bos en natuur steeds dichter bij elkaar komen te staan wordt het tijd dat de KNBV verbreedt.

“Ons vak verandert, ik vind dat we als KNBV mee moeten met de maatschappij….”

Nieuwe omgeving

Het beheer van bosgebieden is in de loop van de tijd sterk gewijzigd. Grenzen tussen opstanden zijn minder strak en open plekken rukken, samen met geleidelijke overgangen, op. Bos wordt letterlijk verbonden met andere vegetatietypen. Waar ligt dan precies de grens? Een open plek is feitelijk geen bos.

Ook in de maatschappij wordt bos langzaam als onderdeel van de totale natuur gezien. De verschillende Bosgroepen werken net zo hard aan natuurbeheer en bij Staatsbosbeheer staat niet bos maar een duurzame leefomgeving centraal. Ook het Bosschap beschrijft zichzelf als het bedrijfschap voor bos en natuur, zelfs over de toekomst van de Boswet is al jarenlang discussie. Natuurlijk kunnen we als vereniging onszelf onttrekken aan deze veranderingen. Maar plaatsen we onszelf dan niet buiten de sector?

Actieve vakvereniging

Ik zie de toekomst van de KNBV als een actieve vakvereniging die het complete vakgebied beslaat. Een open extroverte vereniging voor beheerders die hun actuele vraagstukken aan elkaar voorleggen. Natuurlijk met aandacht voor houtteelt en geïntegreerd bosbeheer, maar ook voor natuurbeheer en communicatie met publiek. Daarmee creëren we juist ook weer nieuwe kansen voor het aloude bosbouw. Bij die nieuwe identiteit hoort, met enige weemoed dat wel, misschien ook een nieuwe naam.

Kort gezegd: laten we staan voor de inhoud van ons eigen Vakblad Natuur Bos Landschap. De KNBV hoort niet thuis in het kleine hokje van sec. bosbouw, maar in de brede maatschappij. Trots op het verleden, maar met sterke ambities voor de toekomst. Een KNBV die meebeweegt met het vakgebied.

Stijn van Gils
Student Bos- en natuurbeheer
Hogeschool Van Hall Larenstein

Reacties

Enthousiast verhaal Stijn, maar dit geldt ook als je wasmachines ontwikkelt en wilt verkopen. Het raakt geen specifieke bosbouwkundige zaken. De inhoud van ons vakblad hebben we met z"€™n allen minder belangrijk gemaakt, de beeldvorming springt eruit. Is dat wat je bedoelt?

Leffert Oldenkamp
,