Home >> Artikelen >> De toekomst van de KNBV : Bosbouw in een context of een context voor wat bomen?

Artikelen

De toekomst van de KNBV : Bosbouw in een context of een context voor wat bomen?

Een Column van Leffert Oldenkamp
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Discussie over inhoud en naam van onze vereniging zal continu gevoerd moeten worden, maar het is kennelijk nu hoogste tijd. Met Jochem Borgesius deel ik de opvatting dat het daarbij allereerst om andere zaken gaat dan om de naamgeving van de vereniging.

Dat het de laatste tijd aan diepgang heeft ontbroken is opmerkelijk. Op symposia die buiten ons om worden georganiseerd (KNAW: over "€œklimaat"€ en over "€œbiobrandstoffen"€ / LNV, VTB e.a.: "€œseminar forest transitions in the tropics"€ ) wordt wel een (foutief) beeld geschetst van de bosbouw, maar vervolgens gaat het bos eraan"€¦.

Op onze eigen bijeenkomsten wordt lang niet altijd de meest relevante kennis uit ons vakgebied gepresenteerd (zie bv. het Aardhuis symposium over biobrandstoffen) of worden bekende straatjes te vaak door dezelfde deskundigen bewandeld. Zie ook de bijdrage van Ronald Buiting.

“In Nederland laten we onder dergelijke programma"€™s ons bos over aan begrazers of we kappen (op termijn) waardevolle bossen om er zandbakken van te maken.”

In de wereld om ons heen ontstaan programma'€™s waar bos een onderdeel van mag uitmaken en waar zelden gunstige ontwikkelingen mee worden bereikt. Jaap Kuper heeft in ons vakblad gegronde bezwaren tegen het programmabeheer opgetekend. Onder meer door te wijzen op de modegril om met niets doen in het bos geld te verdienen en daarbij een bosontwikkeling gericht op meerdere maatschappelijke functies (duurzaamheid) te verwaarlozen. Onze vereniging heeft dat niet opgepikt. Bij het certificeren van bossen is wereldwijd tot nu voornamelijk bereikt dat bossen, die al redelijk beschermd zijn, van een certificaat zijn voorzien tegen niet terug te verdienen kosten (in Nederland verstopt in subsidies). Bedreigde bossen worden nog steeds bedreigd of verdwijnen, al dan niet met ten onrechte afgegeven certificaten. Herplant in gedegradeerde gebieden vindt wel plaats, maar nauwelijks bosbouwkundig verantwoord. Onze vereniging laat het gebeuren. De bescherming van bossen is tegenwoordig voornamelijk onder het containerbegrip biodiversiteit geregeld. In Nederland laten we onder dergelijke programma"€™s ons bos over aan begrazers of we kappen (op termijn) waardevolle bossen om er zandbakken van te maken. De herplantplicht wordt niet nageleefd. Onze vereniging stelt zich niet vakkundig op in deze trend. Er zijn veel meer voorbeelden te noemen waar onze vakinhoudelijke inbreng wordt gemist. Er liggen bovendien uitdagingen om de ontwikkeling van ons eigen bos niet los te zien van hetgeen over de grenzen gebeurt.

Derhalve pleit ik er voor om de discussie over onze vereniging intern eerst goed op gang te brengen en daarna verder te voeren met de Vereniging Tropische Bossen (VTB). Dat kan voor de noodzakelijke elan zorgen en bovendien voor andere ervaringen met het bosbeheer, waar sommigen van ons op uit zijn. We zijn als KNBV in feite ook te klein voor de grotere broek die ik graag zou willen aantrekken.

Leffert Oldenkamp Wageningen, 17 juli 2008

Meer discussie over de toekomst van de KNBV: Vernieuwen, Verbreden of enkel Verfrissen?

Reacties

Er zijn nog geen reacties.