Home >> Artikelen >> Deprofessionalisering

Artikelen

Deprofessionalisering

Een Column van Simon Klingen
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Managers willen graag hun organisatie of team goed organiseren, het moet ‘professioneel’. Ze willen grip hebben op hun mensen en hun bezigheden. Die mensen moeten hun doen en laten verantwoorden, en dat vraagt om cijfers in velerlei vormen: begrotingen, overzichten, calculaties, nacalculaties, urenverantwoordingen, projectbeschrijvingen, en zo meer. En vooral ook monitoren, veel monitoren! Lekker concreet. Zekerheden graag - schijnzekerheden zijn trouwens ook goed - als de tabellen maar kloppen, of in ieder geval compleet ingevuld zijn.

Een professie is een vak. Dat gaat over inhoud, de feitelijke materie. Neem het vak van de bosbeheerder. Een bosbeheerder zorgt voor het bos en de afwegingen die hij of zij maakt monden uit in werkzaamheden waaronder het bepalen wat er gezaagd gaat worden. Dat vraagt om vakkennis, overzicht van het terrein en inzicht in het functioneren van het bos. Voor het ontwikkelen en het op peil houden van deze kwaliteiten zal de beheerder geregeld tijd in het bos moeten doorbrengen. Net zoals een arts voldoende contacttijd met zijn patiënten moet hebben, de docent met zijn leerlingen en de agent met de straat, moet de bosbeheerder voor zijn werk in het bos zijn. Om voeling met het bos te houden. Het bos is maar voor een deel in cijfers te vatten: het is levende materie, een complex ecosysteem en verandert bovendien ieder jaar.

Door een overdosis aan administratieve bezigheden - veelal het gevolg van wantrouwen en resulterend in elkaar bezighouden - komen de professionals steeds minder aan hun feitelijke professie toe. Vrijwel alle bosbeheerders die ik spreek, zeggen met spijt te weinig tijd voor het eigenlijke boswerk te hebben. Het gevolg: onvoldoende gekwalificeerde aandacht voor het bos en het wegspoelen van vakkennis. Verlies van professionaliteit dus.

Er is één ‘geruststelling’: het gebeurt in bijna ieder vakgebied.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.