Home >> Artikelen >> Digitalisering Nederlands Bosbouw Tijdschrift 1928-2003

Artikelen

Hulp gezocht

Digitalisering Nederlands Bosbouw Tijdschrift 1928-2003

Een Bericht van Bestuur
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Er is al enkele jaren de wens om de 75 jaargangen van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift (NBT) te digitaliseren. Door de beschikbaarheid van fondsen uit het jubileumjaar van de KNBV wordt dit nu werkelijkheid.

Nederlands Bosbouwtijdschrift april 1961 boven

Er is een volledige set jaargangen die versneden mag worden beschikbaar gesteld door Jan den Ouden, waardoor de digitaliseringskosten gedrukt kunnen worden. De eerste stap is nu om van alle artikelen de titel, auteur en paginanummers vast te leggen. Deze worden dan later gekoppeld aan de pdf's van het betreffende artikel, waardoor er ook op titel en auteur kan worden gezocht. Alle jaargangen van het NBT zullen vervolgens worden gedigitaliseerd en daarna worden geOCRd, waardoor de teksten digitaal leesbaar worden en er kan worden gezocht op woorden uit de tekst. De betrouwbaarheid van OCR is dermate hoog dat besloten is om geen handmatige controle uit te voeren. Dit zou immers enorm veel tijd kosten. Om dezelfde reden is besloten om (vooralsnog) geen trefwoorden aan de artikelen toe te voegen. Het resultaat is een doorzoekbare pdf van alle artikelen. Om er voor te zorgen dat ze toegankelijk worden zullen ze door de bibliotheek van de Wageningen Universiteit worden toegevoegd aan hun digitale bibliotheek, die te raadplegen is via http://library.wur.nl/. De pdf's zullen ook op www.boshistorie.nl te downloaden zijn. Om er voor te zorgen dat er ook met trefwoorden kan worden gezocht in tekst, auteursnaam en titel zullen de pdf's toegankelijk worden via http://library.wur.nl/WebQuery/vnbl.

Hulp gezocht

Om kosten te besparen willen we het overtypen van artikel-informatie in eigen beheer uitvoeren met behulp van vrijwilligers van de KNBV. Hiervoor moeten per artikel de titel, auteursnaam, jaargang, jaar, nummer, eerste paginanummer en laatste paginanummer worden vermeld in een eenvoudig excell-bestand. Het gaat in totaal om 75 jaargangen met naar schatting zo'n 80 artikelen per jaargang. Vrijwilligers kunnen zich voor dit werk opgegeven bij (0317-466563). Hierbij moet aangegeven worden hoeveel jaargangen verwerkt kunnen worden. Deze jaargangen worden per post opgestuurd en het excell bestand per email. Het is de bedoeling om dit werk begin juni af te ronden.

Nederlands Bosbouwtijdschrift april 1961 onder

Reacties

Er zijn nog geen reacties.