Home >> Artikelen >> Dunningsoefening in de marteloscoop “Oostereng”

Artikelen

Pro Silva 8 oktober 2015

Dunningsoefening in de marteloscoop “Oostereng”

Een Verslag van Pro Silva door Jan den Ouden
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Tijdens de jubileumbijeenkomst van Pro Silva op 8 oktober 2015 hebben 12 groepen een dunning uitgezet in de marteloscoop “Oostereng”. Een marteloscoop is een opstand die speciaal is ingericht voor het oefenen met methodes van bosbehandeling, waarbij het resultaat van de behandeling direct kan worden berekend en zo de effecten van de behandeling direct kunnen worden geanalyseerd en verschillende behandelingen onderling vergeleken.

Over een oppervlak van 0.5 ha is een dunning gesimuleerd in een douglasopstand met kiemjaar 1961. De algemene dunningsinstructie luidde: “Zet een dunning uit waardoor de houtteeltkundige waarde van de opstand zoveel mogelijk verhoogd wordt.”

De criteria waarop het resultaat werd beoordeeld waren de verhoging van het interne rendement van de houtwaarde 5 jaar na dunning, de waardeverandering van de houtvoorraad door de dunning, het volumeaandeel kwaliteitshout 5 jaar na dunning en het percentage kwaliteitsbomen gekapt. Verder werd gevraagd een schatting te maken van het grondvlak en volume (allebei per ha) van de huidige staande voorraad. Voor elk van deze zes onderdelen werd de rangorde bepaald van het groepsresultaat ten opzichte van alle 12 resultaten, en een gemiddelde berekend van de rangordes. De groep met het hoogste gewogen ranggemiddelde werd als winnaar uitgeroepen van het Gouden Blesmes.

In de download hieronder op deze pagina worden de resultaten samengevat en besproken. De scores en overzichten van de dunningen staan aan het einde van dit verslag weergegeven. Yves Martens maakte van de excursie een story map: een digitaal beeldverslag met kaartmateriaal. Deze story map is hier te vinden.

Download

Reacties

Er zijn nog geen reacties.