Home >> Artikelen >> Dus daarom zien onze bossen er zo uit

Artikelen

Symposium boshistorisch onderzoek

Dus daarom zien onze bossen er zo uit

Een Aankondiging van de Commissie bosgeschiedenis
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Boshistorisch onderzoek, het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van het bos, is heel lang een vakgebied voor een kleine kring specialisten geweest. Daar is de laatste jaren gelukkig verandering in gekomen, en niet alleen in Nederland. Boseigenaren, bosbeheerders, bosbezoekers en natuurbeschermers hebben ook belangstelling gekregen voor dit vakgebied. De bosgeschiedenis levert antwoorden op de vraag hoe het komt dat bos eruit ziet zoals het nu is. Er is ook steeds meer belangstelling vanuit andere disciplines zoals de historische geografie, historische ecologie en de archeologie voor de bosontwikkeling en de geschiedenis van het bosgebruik en -beheer. Bosgeschiedenis is dan ook bij uitstek multidisciplinair met bijdragen van onder meer pollenanalyse, sociaal-economische geschiedenis, naamkunde en oral history. Om de huidige stand van inzichten, inclusief moderne wetenschappelijke benaderingen, toegankelijk te maken organiseert de Commissie Bosgeschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging (KNBV) op 22 november 2012 in het Provinciehuis in Arnhem het symposium Boshistorisch onderzoek anno 2012 "Lessen uit het verleden en vragen voor de toekomst".

Lees hier meer achtergrondinformatie.

Programma
09.30 - 09.55 uur Ontvangst met koffie/thee
09.55 - 10.00 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter Drs. Henk Baas, Hoofd Landschap van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
10.00 - 10.30 uur Lezing "De bosgeschiedenis als wetenschap en onderzoeksdomein; een retrospectief overzicht", Ir. Jim van Laar, secretaris KNBV Commissie Bosgeschiedenis & docent Leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid, Wageningen Universiteit
10.30 - 11.10 uur Lezing "Actueel boshistorisch onderzoek in Nederland; stand van zaken en methodische aandachtspunten voor de toekomst", Prof. Dr. Klaas Bouwer, bestuurslid KNBV Commissie Bosgeschiedenis & emeritus hoogleraar milieukunde en milieugeografie Radboud Universiteit Nijmegen
11.10 - 11.40 uur Pauze met koffie/thee
11.40 - 12.20 uur Lezing "Contemporary research in forest history in Germany: aims, methodology and results", Prof. Dr. Hansjörg Küster, Professor Pflanzenökologie, Institut für Geobotanik der Leibniz Universität Hannover
12.20 - 13.00 uur Lezing "De betekenis van de archeobotanie voor boshistorisch onderzoek", Dr. Otto Brinkkemper, Senior Onderzoeker Paleo-ecologie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
13.00 - 14.00 uur Lunch
14.00 - 15.30 uurParallelsessies: Interactief middagdeel met parallelle sessies. Per sessie zijn er twee korte inleidingen (15 - 20 minuten elk) met vervolgens discussie onder leiding van een een discussieleider.
Parallelsessie 1: Boshistorische onderzoeksopgaven vanuit beleid en beheer
Inleiding "Boshistorisch onderzoek in relatie tot terreinbeheer: welke vragen en uitdagingen spelen er bij Natuurmonumenten?", Drs. Sandra van Lochem, senior adviseur cultuurhistorie Vereniging Natuurmonumenten
Inleiding "Op zoek naar samenhang – boshistorische vragen voor Gelders beleid", Dr. Paul Thissen, programmacoördinator cultuurhistorie provincie Gelderland
Discussieleider: Martijn Boosten
Parallelsessie 2: Nieuwe resultaten en inzichten uit boshistorisch onderzoek
Inleiding "Van hout delen naar aandelen - bosbeheer door de maalschap van het Gortelsche bos", Drs. Martijn Horst, Cultuurland Advies
Inleiding "Dat de heij ons soude overwonnen hebben. Een inzicht in oude bossen van de Antwerpse Kempen (Vlaanderen)", Sara Adriaenssens, onderzoeker Vakgroep Kunstwetenschappen en Archeologie, Vrije Universiteit Brussel
Discussieleider: Jim van Laar
Parallelsessie 3: Nieuwe technieken en methoden voor boshistorisch onderzoek
Inleiding "De Sonttolregisters als bron voor de bosgeschiedenis", Dr. Jan Willem Veluwenkamp, universitair docent Leerstoelgroep Vroegmoderne geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen
Inleiding "Historisch-ecologische reconstructie via bevragen van ouderen " aspecten van de methode", Joël Burny, historisch ecoloog
Discussieleider: Jochem Borgesius
15.30 - 15.40 uur Verzamelen in plenaire zaal
15.40 - 16.10 uur Reflectie door Dr. Ir. Jan den Ouden, universitair docent Leerstoelgroep Bosecologie en Bosbeheer, Wageningen Universiteit
16.10 - 16.20 uur Afsluiting door dagvoorzitter Drs. Henk Baas
16.20 - 17.30 uur Borrel en napraten

Datum en locatie

Donderdag 22 november 2012, 9.30 - 17.30 uur in het Provinciehuis te Arnhem.

Informatie over deelname en aanmelding

Deelname aan het symposium kost €40,- voor leden van de KNBV, €60,- voor niet-KNBV-leden en €20,- voor studenten. Deze kosten zijn inclusief lunch en proceedings.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier onder Downloads.

Posterpresentaties

Het is mogelijk om op het symposium posters over boshistorisch onderzoek te presenteren. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Jim van Laar - bosgeschiedenis@knbv.nl

Sponsoren symposium boshistorisch onderzoek
Sponsoren

Download

Reacties

Er zijn nog geen reacties.