Home >> Artikelen >> Einde discussie?

Artikelen

Einde discussie?

Een Column van Ad Olsthoorn
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Fijn dat via de website de discussie over richting van de KNBV zo diepgaand is. Maar een einde aan deze discussie breien is geen eenvoudige zaak.

Gaan we verbreden, dus vernieuwen? Daar zijn argumenten voor aangeleverd, richting Natuurbeheer (diverse stukken), richting Tropische bossen (Leffert Oldenkamp)? Interessant.

Gaan we ons verfrissen en dus beter profileren (vele auteurs)? Deze vraag is natuurlijk alleen met een "€œJa!"€ te beantwoorden, maar vereist wel echte invulling. En die invulling is de laatste jaren lastig gebleken.

Na de voorjaarsvergadering was ik pessimistisch of de vereniging wel een verbreding zou willen, een eerste vereiste voordat je samenwerking met anderen zoekt (zie mijn eerdere inbreng). Er zijn echter een paar interessante stukken bijgevoegd die deze verbreding steunen. Dus ik verwacht nog een echte discussie over de breedte van de vereniging.

“Een verbreding zou voor mij ook bij uitstek de gelegenheid geven voor een duidelijkere profilering…”

Een verbreding zou voor mij ook bij uitstek de gelegenheid geven voor een duidelijkere profilering. En dat laatste lijkt een wens van iedereen.

Ik verheug mij op de najaarsvergadering, en hoop dat het bestuur de discussie voorbereid met een aantal opties waaruit gekozen kan worden. Door de veelheid van argumenten zal het anders moeilijk worden om in Garderen de knoop door te hakken. En we willen ten slotte ons jubileum aangrijpen voor de nieuwe profilering?

De bal is helemaal op de stip gelegd door de laatste redactionele column in ons vakblad Natuur Bos Landschap. Laten we proberen dat lid te behouden! Een penalty die misgaat geeft zo'€™n afknapper. Het vakblad wordt in meerdere bijdragen in de verenigingsdiscussie genoemd en lijkt mij inhoudelijk onmisbaar voor de vereniging, breed of smal.

Graag tot 7 november!

Ad Olsthoorn
Docent Bos Natuur en Landschap
Van Hall Larenstein, Velp

Reacties

Er zijn nog geen reacties.