Home >> Artikelen >> Gemeentebossen van Den Haag

Artikelen

Verslag voorjaarsexcursie Pro Silva 2000

Gemeentebossen van Den Haag

Een Verslag van Pro Silva
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

De gemeente Den Haag heeft diverse bosgebieden in beheer zoals oude landgoedbossen en duinbebossingen. Hoewel houtproductie voor de gemeente geen doelstelling is, wordt de bossen actief door middel en van geïntegreerd bosbeheer beheerd. Al deze bossen worden intensief gebruikt en er bestaat veel betrokkenheid vanuit de burgers bij deze "€˜groene longen"€™ van de stad. Tijdens de ochtend is het oude eiken-beukenbos van het landgoed Clingendael bezocht. Het behoud van de oude zomereiken en de eventuele verjonging waren daarbij onderwerp van discussie. Na de lunch zijn de Scheveningse bosjes bekeken die na de tweede wereldoorlog opnieuw aangeplant zijn met vooral eiken, iepen, populieren, esdoorns en wat beuken. De iepen hebben veel te lijden van de iepziekte en de populieren bereiken plaatselijk hun aftakelingsfase. De esdoorn neemt hier door zijn stevige groei en uitbundige verjonging een prominente plek in de bosontwikkeling in. De excursie stond vooral in het teken van het beheersbaar maken van de esdoorn zodat een gemengd en structuurrijk bos blijft bestaan.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.