Home >> Artikelen >> Het Zeisterbos

Artikelen

Verslag najaarsexcursie Pro Silva 1999

Het Zeisterbos

Een Verslag van Pro Silva
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Dit druk bezochte bos wordt eveneens lange tijd beheerd gericht op menging en kleinschaligheid zoals de Duitse en Zwitserse uitkapbossen. In tegenstelling tot veel Nederlandse bossen is het Zeisterbosch al zeer structuurrijk en gemengd. Het bos bestaat uit oude dennen waar in de loop der jaren een groot scala aan boomsoorten groepsgewijs is onder aangeplant. Vooral de uitheemse douglas, Amerikaanse eik en Japanse lariks groeien goed en steken op veel plaatsen de oude dennen maar ook de zomereiken naar de kroon. Ook de kleinschalige spontane verjonging wordt vaak door exoten gedomineerd. De voor het Zeisterbosch karakteristieke groveden dreigt daardoor op termijn te verdwijnen. Daarnaast is de natuurwaarde van een bos gedomineerd door douglas, Amerikaanse eik en lariks, beperkt. Hoewel de beuk van nature het bos zou domineren, verschilt zijn groei sterk van plek tot plek. Het intensieve gebruik, de mondige burgers en belangenverenigingen leveren aparte beheersvraagstukken op want “zagen geeft nou eenmaal vragen”. De centrale vraag bij deze excursie was hoe dit al zeer structuurrijke en gemengde bos met zijn intensieve gebruik volgens de Pro Silva principes het best te beheren is.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.