Home >> Artikelen >> Inspraak concept Wet Natuur

Artikelen

Inspraak concept Wet Natuur

Een Position paper van Bestuur door Hank Bartelink
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Op 6 oktober 2011 heeft het ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie (ELI) de concept Wet Natuur voor consultatie gepubliceerd. Vrijdag 18 november sloot de inspraaktermijn. Tijdens de najaarsvergadering van de KNBV, vrijdag 11 november, besloot de ALV dat ook de KNBV gebruik diende te maken van deze inspraakronde. Ter vergadering bood zich een tiental leden aan om mee te lezen met / mee te schrijven aan zo'€™n reactie. Aldus is een reactie opgesteld en aan de staatssecretaris van ELI, dhr Bleker, gestuurd. Middels de brief heeft de KNBV haar grote zorgen geuit over het wetsvoornemen, omdat de conceptwet, in haar ogen, kan leiden tot het teloor gaan van de resultaten van decennia gericht bos- en natuurbeleid, en tot een onzekere toekomst van het bos. Ons betoog is opgetrokken rond een 4-tal punten: definities en wetgeving moeten scherper, de compensatie voor ontbossing dient gehandhaafd, het sociaal-economisch belang van bos is groot en adequate soortenbescherming blijft nodig. Zie voor meer informatie de brief.

Download

  • [, ]

Reacties

Er zijn nog geen reacties.