Home >> Artikelen >> Internationale bijeenkomst Pro Silva in Tsjechië

Artikelen

16-20 september 2015 te Brno

Internationale bijeenkomst Pro Silva in Tsjechië

Een Verslag van Pro Silva door René Olthof
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Dit jaar werd de internationale bijeenkomst van Pro Silva georganiseerd door “Pro Silva Bohemica” in Brno, alwaar de bosbouwfaculteit gevestigd is. Standplaats voor 4 nachten was een kasteeltje dat in bezit is van de universiteit.

20 nationaliteiten kwamen bij elkaar en de aanwezigheid van twee Indiërs is bijzonder te noemen. Er is daar interesse en zelfs een concrete vraag of men zich aan mag sluiten bij Pro Silva. Met honderdduizenden hectaren bos een serieuze kandidaat die in principe welkom is. In de jaarvergadering is dit besproken en hoewel een groot deel van de leden er positief tegenover staat is er enige terughoudendheid. Dit heeft vooral te maken met het punt dat je de naam Pro Silva in principe maar een keer kunt uitgeven in een land. Wanneer een halfslachtige poging om een Pro Silva beweging op te zetten verzandt, ben je eigenlijk de controle kwijt en wordt het lastig om het initiatief aan een andere partij te geven. De Tsjechische afdeling Pro Silva Bohemica, heeft in Tsjechië een schone taak. Met een aandeel van 70% voor fijnspar, voornamelijk in gelijkjarige monocultures en de enorme oppervlaktes die verloren gaan aan de letterzetter, groeit het besef dat het anders moet. Pro Silva heeft dus in Tsjechië iets te bieden. De dagelijkse praktijk is daar echter nog ver vandaan. Nog steeds wordt het overgrote deel van de Tsjechische bossen beheerd volgens het kaalkap bedrijf, notabene min of meer afgedwongen door Tsjechische wetgeving......... De bosbeelden die de internationale gasten kregen voorgeschoteld weken nogal af van het gemiddelde beeld dat in Tsjechië aangetroffen zal worden. Op dag één werden vooral bossen rond Brno aangedaan die verbonden waren aan de universiteit, waar men selectieve kap hoog in het vaandel heeft. We kregen interessante mengingen te zien, waar men vooral bezig was met de vraag wat de verantwoorde keuzes waren. Met bomen van ruim 40m lengte en met heel andere klimatologische omstandigheden voor de meeste bezoekers eveneens een puzzel. Prachtige Europese Lariks en staan nog op het netvlies... De tweede dag was richting Oostenrijkse grens en betrof vooral Fijnsparbedrijven waar men zeer veel moeite deed om soorten als zilverspar en beuk in te brengen, veelal groepsgewijs. Er wordt veel geplant en gerasterd. De vraag hoe te komen tot een interessante plenterstructuur was nog een bruggetje te ver. Helaas was de dag veel te vol gepland en moest een prachtig stuk bosreservaat ‘Zakova Hora’ (49.654031 - 15.989885) in een krappe tien minuten aan de dierbare herinneringen worden toegevoegd.

De derde dag was een bezoek aan een nationaal park Podyji, pal aan de grens met Oostenrijk. Dit is een prachtig grensoverschrijdend natuurgebied rond de rivier de Dyje, die deels de grens met Oostenrijk vormt. Hier zagen we een wat vertrouwder beeld van de zandgronden, maar niettemin met interessante mengingen met groveden, berk, haagbeuk en wintereik. Het waren veelal relatief jonge bossen, hetgeen deels ook te maken had met de recente geschiedenis van het IJzeren gordijn. Prachtige uitdagingen en gezien de aandacht die men aan het bos schenkt zal men er in slagen te komen tot aantrekkelijke, economisch interessante en stabiele bossen. Over het algemeen had men het hier binnen het bosbeheer minder over de natuurfunctie. Wellicht heeft dit ook te maken met de natuurlobby in Tsjechië, die geheel tegen het gevoel van veel bosbouwende collega’s in, de enorme oppervlaktes met dood hout als gevolg van de kevertjes, als positief natuurfenomeen beschouwen.

In de middag hadden we de jaarvergadering waar inmiddels bijna traditioneel te weinig tijd voor was ingeruimd. Besproken is oa dat de organisatie nu echt werk moet maken van een stukje professionalisering. De website moet grondig worden aangepakt en er moet meer gedaan worden aan pr en de onderlinge cohesie. Het lidmaatschap van India werd zoals vermeld besproken.

De gastlanden voor komende jaren zijn gedeeltelijk vastgesteld. Volgend jaar wordt de bijeenkomst gehouden in Schotland, van 22 tot 26 juni. In 2017 wordt het onder groot voorbehoud Polen. Het voorbehoud ligt vooral in een startende Pro Silva Polen die eerst eens wil bekijken waar ze staan in politiek en bosbouwend opzicht. Voor 2018 stelt Duitsland zich kandidaat, met waarschijnlijk als belangrijke ingrediënt de factor wild. 2019 staat nog open en 2020 zou Luxemburg een wat uitgebreider congres willen organiseren....

Voor volgend jaar is beterschap beloofd waar het gaat om vergadertijd.

Al met al was de bijeenkomst interessant en inspirerend.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.