Home >> Artikelen >> Jaarverslag Commissie Buitenland 2006

Artikelen

Jaarverslag Commissie Buitenland 2006

Een Jaarverslag van de Commissie buitenland
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

In 2006 heeft de commissie geen excursie georganiseerd. Alle energie ging uit naar de brainstorming over een excursie naar Oost-Europa in 2007. De uiteindelijke keuze is op Tsjechië gevallen en een start is gemaakt met de voorbereiding daarvan. De excursie zal 5 dagen duren en zal in september 2007 plaatsvinden. De grote lijnen van het programma, het stappenplan en de begroting zijn in de laatste bestuursvergadering van 2006 geaccordeerd.

Op de valreep is ook nog een korte excursie georganiseerd, naar de rolbaan in Bielefeld, Duitsland, één week na de houtveiling aldaar, op 31 januari 2007. Zo"€™n 30 deelnemers hebben zich aangemeld.

De commissie heeft een document opgesteld, waarin de voorwaarden voor deelname aan en afzegging van een buitenlandse excursie worden uiteengezet. Het bestuur heeft, met inachtneming van kleine wijzigingen, met deze tekst ingestemd, maar vond het niet nodig het toe te voegen aan het Huishoudelijk Reglement. De voorwaarden zullen per excursie aan de deelnemers bekend worden gemaakt.

Er heeft zich een nieuw actief lid aangemeld bij de commissie, Wilrieke Uiterweerd, en zij zal de website-taken op zich nemen. We verwachten dan ook dat ook onze commissie een goede bijdrage zal leveren aan deze mooie vernieuwde website.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.