Home >> Artikelen >> Lang leve het duinbos!

Artikelen

Excursieverslag van 8 april 2010

Lang leve het duinbos!

Een Verslag van de Commissie natuurlijke verjonging
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

8 april jl. was de commissie Natuurlijke Verjonging te gast bij twee beheerders in de Noord Hollandse duinen. Het gezelschap bestond uit studenten van Larenstein en Wageningen en jong werkenden uit diverse hoeken van het werkveld. Daarnaast waren enkele "€˜oudere"€™ jongeren mee. Een touringcar heeft '€™s ochtends de deelnemers opgehaald in Velp en Wageningen.

De eerste gastheer van de dag was Staatsbosbeheer in de Schoorlse duinen. De Schoorlse duinen bestaan uit kalkarm duinzand. Het gebied is het begin van deze eeuw beplant met voornamelijk Oostenrijkse den. Voornaamste redenen om het gebied te beplanten was het vastleggen van het stuivende zand om overstuiving van de naastliggende dorpen en landbouwgronden te stoppen. Inmiddels wil Staatsbosbeheer deze verstuiving, met name richting de kustlijn, weer op gang brengen omdat blijkt dat een deel van de bijzondere duinvegetatie juist afhankelijk is van de dynamiek die het stuivende zand met zich meebrengt. Vorig jaar en helaas enkele weken geleden opnieuw, is een groot oppervlakte van de Schoorlse duinen afgebrand. De afgebrande delen bevinden zich met name naast de dorpen waar de verstuiving die de brand weer activeert ongewenst is. Vanwege de slechte groeiplaats voor bos wordt niet gekozen voor herplant met bos maar voor heidevegetatie om het zand vast te leggen. Dit vegetatietype past beter bij het oorspronkelijke open landschap van het duingebied.

Afgebrand bos ver genoeg van de dorpen mag kaal blijven om spontane process…
Afgebrand bos ver genoeg van de dorpen mag kaal blijven om spontane processen van de duinen weer op gang te brengen.

Afgebrand bos ver genoeg van de dorpen mag kaal blijven om spontane processen van de duinen weer op gang te brengen

's Middags was de commissie te gast bij PWN in het Noord Hollands Duinreservaat bij Heemskerk. Dit gebied ligt onder Bergen en ligt dus in de kalkrijke duinen. Dit uit zich in een soortenrijker bos met plaatselijk een behoorlijke bijgroei. Met name richting de duinrand is een rijke voorjaarsflora in de onderetage van het bos te vinden. Groot probleem in het Duinreservaat is het invasieve gedrag van de Esdoorn en het afhaken van de Oostenrijkse den door honingzwam. Zonder ingrijpen zal dit leiden tot een eentonig bos met enkel Esdoorn waar het benaderen van de PNV Eiken-berkenbos juist het doel is. Om verjonging van eik en berk mogelijk te maken worden grote verjongingsgaten gemaakt waar de esdoorn actief bestreden wordt. Daarnaast is PWN net als hun noordelijke buren bezig met het vellen van bosopstanden richting de kustlijn zodat de zeewind de grens tussen bos en open duinlandschap weer kan gaan bepalen.

De dag is afgesloten met een borrel. Daarnaast is nog lang nagepraat in de bus terug.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.