Home >> Artikelen >> Lariks, Grove den en Berk op zandgronden

Artikelen

Verslag voorjaarsexcursie Pro Silva 2013

Lariks, Grove den en Berk op zandgronden

Een Verslag van Pro Silva door Marnix Bouwmeester
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Op 15, 16 en 17 mei 2013 vond de Pro Silva voorjaarsexcursie plaats in de omgeving van Overloon (Noord Brabant). De excursie werd bezocht door in totaal 47 deelnemers. Het thema van deze excursie was: Lariks, Grove den en Berk op zandgronden, een verstandshuwelijk of houden ze echt van elkaar? Tijdens de excursies werd er gediscussieerd over vragen als: In hoeverre kan een verjonging van grove den en/of lariks met berk worden gerealiseerd en beheerd zonder dat er grote investeringen worden gedaan? Hoe draagt deze verjonging bij aan de (toekomstige) productiewaarde van het bos en geeft dit een voldoende breed palet aan (vermarktbare) houtsoorten waaruit kan worden geoogst?

In de ochtend zijn twee verschillende excursiepunten bezocht. Het eerste excursie punt was een matig functionerende grove dennen opstand uit 1968. In deze opstand waren enkele jaren geleden een aantal structuurgaten gemaakt. Deze waren aangelegd om de eentonigheid te doorbreken. De grove den kwam goed op in de gaten, maar de berk bleef achter. De conclusie was dat ingrijpen in de verjonging te gunste van de berk, op korte termijn noodzakelijk was. Aangezien niet ingrijpen zou resulteren in een monoculture grove den. Bij het tweede punt was een menging van lariks met Corsicaanse den uit 1956. Ook hier waren een aantal verjongingsgaten gecreëerd. De verjonging bestond uit lariks, grove den, lijsterbes, en een enkele eik. Ondanks dat de lariks en berk snellere groeiers zijn dan de grove den, kwam op deze veldpodzol de grove den goed mee. Maar zonder ingrijpen was de conclusie gaat de lariks de boventoon voeren.

Na een geweldige lunch bestond het middag programma uit ook twee excursielocaties. Bij de eerste locatie bestond het bos uit lariks uit 1943 met een 20-jarige verjonging van voornamelijk lariks en enkele berk. De grove den ontbrak hier volledig. Er was in de verjonging nooit ingegrepen. Voor een meer gevarieerd bosbeeld met meer soorten als berk, grove den en lariks was eerder ingrijpen noodzakelijk geweest. Ook vanuit de Pro Silva gedachte was het inzetten op een tweede houtproducerende soort wenselijk geweest, voor de berk had in een eerder stadium moeten worden ingegrepen. Bij het laatste excursie punt troffen we een aanplant van lariks uit 1990 met een natuurlijke verjonging van grove den en berk. De drie meest voorkomende soorten gaan opvallend goed met elkaar op. Er is een zeer afwisselende menging van deze drie soorten ontstaan. Tijdig ingrijpen in het bos bleek wel noodzakelijk, waarbij het vrijstellen van de beste bomen belangrijk is. Ook het opsnoeien werd als een goede investering gezien. De conclusie van de dag was “van dit bos kun je niet genoeg hebben`. Wel is tijdig vrijstellen van berk en lariks hard nodig om de groei in de verschillende boomsoorten te houden.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.