Home >> Artikelen >> Leen Depauw wint Toekomstboom 2013

Artikelen

Leen Depauw wint Toekomstboom 2013

Een Artikel van Stichting de Toekomstboom door Jan den Ouden en Kris Verheyen
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Dit jaar is de prijs voor beste studentenscriptie in het vakgebied bosecologie en bosbeheer toegekend aan Leen Depauw voor haar eindwerk aan de Universiteit Gent. De prijs omvat een geldbedrag van 1.000 euro, en een trofee gemaakt door Theo Jurriës.

De Toekomstboom wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste studentenscriptie in het vakgebied van bosecologie en bosbeheer uit Nederland en Vlaanderen. De prijs is een initiatief van de Stichting Toekomstboom, wier missie het bevorderen is van bosbeheer op wetenschappelijke grondslag. De uitgeschreven prijs is gericht op studentenscripties op bachelor‐of masterniveau, waarvan de resultaten vertaald kunnen worden in een nieuwe toepassing voor het bosbeheer in de Lage Landen. Het prijzengeld is beschikbaar gesteld door de Stichting Toekomstboom, samen met de Nederlandse Koninklijke Bosbouwvereniging, de Vlaamse vereniging BOS+ en de Stichting Probos.

De jury, bestaande uit professionals uit onderzoek en praktijk, heeft drie genomineerde scripties beoordeeld.

Augie Vissers (Hogeschool Larenstein) bestudeerde in haar scriptie “Natuurmonumenten in beweging” de relatie tussen natuur en gezondheid, een boeiend onderwerp van grote en actuele maatschappelijke betekenis dat zij op eigen wijze en zeer gestructureerd benadert. Haar werk is een bron van inspiratie om verder onderzoek op dit terrein op te pakken.

In haar eindwerk "Tree species composition effect on soil microbial communities in European forests” onderzocht Astrid Vannoppen (KU Leuven) de effecten van boomsoortenmenging op de microbiële samenstelling van de bodem. Haar resultaten wijzen op de positieve impact van intelligente (functionele) boomsoortenmenging op de humusvorming en nutriëntenkringlopen.

De Toekomstboom 2013 is echter toegekend aan Leen Depauw (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent) voor haar scriptie over het “Belang van houtige vegetatiestroken voor de reductie van verkeersgeluid”. De jury roemt de interdisciplinaire aanpak, waarbij een combinatie van technieken uit verschillende disciplines gebruikt wordt om een belangrijk technisch aspect van een ecosysteemdienst te benaderen, wat ook directe toepasbaar is in de praktijk. “Het is deze no-nonsense aanpak die natuurbeheer bij een breed publiek vooraan op de agenda kan zetten”, aldus de jury.

Meer info: of .

Reacties

Er zijn nog geen reacties.