Home >> Artikelen >> Limericks van Jochem Borgesius

Artikelen

Limericks van Jochem Borgesius

Een Rijm van Jochem Zuiderveen Borgesius
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Natuur en cultuur

Een kunstminnaar beheerde strikt de natuur.
Maar na enige tijd zei hij zuur:
"€œDoor al mijn gezwoeg
Verdwijnt veel te vroeg
Het landschap van oud're cultuur!"€

Exoten en diversiteit

Een monomane beheerder uit Buren
Puzzelde over '€™t beginsel uren en uren.
Toen zond hij exoot na exoot
Zeer diep in de dood.
En zo moest de diversiteit het bezuren!

Biodiversiteit in soorten

Een wildbioloog, studerend in zekere bossen,
Kon zich niet van teleurstelling verlossen.
Want de diversiteit
Bestond tot zijn spijt
Alleen maar uit zeldzame mossen.

Twee limericks op Natura 2000, habitat- en doeltypen

Een landeigenaar op 't Groningse Hoge land
Zette de akkerbouw maar aan de kant.
Dat werd 'm te duur.
Hij koos nu maar natuur
En opteerde voor het type stuivend zand.

Een Veluwse boseigenaar wil een open
Uitzicht. Hij laat het bos dus lopen
En ziet aan,
Hij biedt aan:
Bij mij kan het rijk 't doeltype kwelders kopen.

En nog een limerick

Laat in je bos de trimmers dwalen.
Maar monteer geen evenwichtspalen.
Want val '€˜k
Van zo'€™n balk
Dan moet j­íj mijn beenbreuk betalen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.