Home >> Artikelen >> Nominaties voor de Toekomstboom 2012

Artikelen

Nieuwe prijs voor beste studentenscriptie

Nominaties voor de Toekomstboom 2012

Een Bericht van Jan den Ouden, Bart Muys, Frits Mohren en Kris Verheyen
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Recent hebben de vier redacteurs van het boek Bosecologie en Bosbeheer de Stichting Toekomstboom opgericht, die als missie heeft het bevorderen van bosbeheer op wetenschappelijke grondslag.

In lijn met deze missie zal de Stichting Toekomstboom, in samenwerking met BOS+ en de KNBV, vanaf dit jaar een prijs uitreiken voor een studentenscriptie op bachelor- of masterniveau, waarvan de resultaten vertaald kunnen worden in een nieuwe toepassing voor het bosbeheer in de Lage Landen.

De laureaat van de Toekomstboom 2012 ontvangt een bedrag van € 1000. In ruil hiervoor zal van de laureaat verwacht worden om een artikel over de scriptie te schrijven voor publicatie in het Vakblad Natuur Bos Landschap (Nl) en in de BosRevue (Vl).

Kandidaten voor de prijs kunnen enkel voorgedragen worden door de promotoren en directe begeleiders. Deze laatsten bezorgen voor 13 juli 2012 een pdf van de scriptie aan Jan den Ouden en Kris Verheyenn met vermelding van de score die aan de scriptie werd toegekend, en -indien beschikbaar- met toevoeging van het beoordelingsformulier. Enkel scripties die verdedigd werden tussen juli 2011 en begin juli 2012 komen in aanmerking. De keuze van de laureaat gebeurt door een onafhankelijk, extern comité van wetenschappers, beheerders en beleidsmensen. De uitreiking van de prijs vindt plaats in september 20121. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Jan den Ouden en/of Kris Verheyen

Stichting Toekomstboom

De Stichting Toekomstboom heeft tot doel het bevorderen van het bosbeheer op wetenschappelijke grondslag. De Stichting Toekomstboom wil dit bereiken door het schrijven en publiceren van leer? en handboeken, en het bevorderen van allerlei andere vormen van kennisoverdracht over bosbeheer in al haar facetten.

Stichting Toekomstboom | p.a. Frits Mohren, Mendellaan 14, 6721 BD Bennekom

BOS+

Recent besloten de Vereniging voor Bos in Vlaanderen en Groenhart voortaan onder de naam BOS+ naar buiten te komen. BOS+ vindt dat bossen van cruciaal belang zijn voor iedereen: dieren, planten én mensen. Ze zuiveren onze lucht, zetten ons aan tot bewegen en zijn de ideale plaats om het jachtige leven even te vergeten. Jammer genoeg is er in Vlaanderen te weinig bos, en verdwijnt er ook wereldwijd nog steeds te veel bos. BOS+ wil in eerste plaats bestaande bossen beschermen en het duurzaam multifunctioneel beheer ervan promoten. Daarnaast willen we nieuwe bossen aanleggen. Want die hebben we dringend nodig! Samen met tal van partners staat BOS+ onder andere in voor de aanleg en inrichting van speelbossen en stadsbossen, het toegankelijk maken van bos, de 10-miljoen bomencampagne, herbebossingsprojecten in de tropen, ... We organiseren wandelingen, infoavonden over bosbeheer en -beleid, ludieke media-acties, en natuurlijk ook de Week van het Bos!

BOS+ | Geraardsbergsesteenweg 267, 9090 Gontrode | tel. ++32/9 264 90 50 | fax ++32/9 264 90 92 e-mail: info@bosplus.be - website en gratis nieuwsbrief: http://www.bosplus.be

KNBV

De Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging (KNBV) heeft als doel de bosbouw, het natuurbehoud en het landschapsbeheer in ruime zin te bevorderen. Het gaat de KNBV om de bosbouw in al haar facetten, met het oog op de vele functies die bos en beplantingen kunnen vervullen. Solitaire bomen, boomgroepen, houtwallen, laan- en rijbeplantingen en andere landschapselementen hebben ook onze warme belangstelling. Leden van de vereniging zijn mensen met een opleiding of functie in deze vakgebieden, maar ook eigenaren van bossen en natuurterreinen. De vereniging organiseert regelmatig studiedagen en excursies. Bovendien ontvangen leden 10 x per jaar het Vakblad Natuur Bos Landschap. Daarnaast verzorgt de vereniging een website als bron van informatie over bos, natuur en landschap voor leden en andere belangstellenden.

KNBV | Pastoor Buyslaan 24, 2242 RJ Wassenaar | tel. 070 368 8222 | fax 070 345 7146 e-mail: secretaris@knbv.nl | website: http://www.knbv.nl

1 De prijs zal evenwel alleen worden uitgereikt bij voldoende kwaliteitsvolle nominaties.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.