Home >> Artikelen >> Op bezoek bij Artillerie Schietkamp 't Harde

Artikelen

Verslag van 12 mei 2009

Op bezoek bij Artillerie Schietkamp 't Harde

Een Verslag van de Commissie natuurlijke verjonging door Tjeerd Broersma en Wouter Delforterie
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Dinsdag 12 mei stond de eerste activiteit van de commissie "€œNatuurlijke verjonging" €gepland. Onder een strak blauwe hemel verzamelden de toegestroomde belangstellenden zich aan de toegangspoort van het Artillerie Schietkamp 't Harde. Doel van de dag waren de imposante jeneverbesstruwelen van het door Defensie beheerde terrein.

De middag begon in de brandweerkazerne van het ASK met een presentatie van beheerder Brand Timmer over de geschiedenis en doelstelling van het gebied. Het terrein wordt al meer dan een eeuw gebruikt als militair oefenterrein. Altijd zijn de artillerie eenheden de belangrijkste gebruikers geweest maar ook de luchtmobiele brigade, de luchtmacht en de ME oefenen soms op het terrein. Uiteraard zijn op het defensieterrein alle functies ondergeschikt aan het militaire gebruik. Binnen de randvoorwaarden die dit gebruik met zich mee brengt, blijkt er echter veel mogelijk. Natuur is naast het militaire gebruik de belangrijkste functie van het gebied. Daarnaast zijn ook houtproductie, recreatie en onderzoek belangrijk bij het beheer.

Het opvallendste van het beheer van het defensieterrein is uiteraard het brandbeheer. De heideterreinen waar de artillerie eenheden oefenen worden periodiek afgebrand om zo grootschalige bos- en heidebranden te voorkomen. Dit beheer heeft onder andere al zijn vruchten afgeworpen in de vorm van het voorkomen van de wrattenbijter, de grootste inheemse sprinkhaan van Nederland, die verder alleen op de Hoge Veluwe voorkomt. Andere succesverhalen van het beheer op het ASK zijn het voorkomen van onder andere de blauwvleugelsprinkhaan, de grauwe klauwier en natuurlijk de jeneverbesstruwelen.

Na de presentatie werd een bezoek gebracht aan het jeneverbesreservaat. Niet alleen de oude struwelen zijn imposant om te zien maar ook de leeftijdsopbouw van de jeneverbesstruiken op het ASK is bijzonder fraai. Op verschillende punten zijn door de beheerder de randvoorwaarden voor verjonging van de jeneverbes toegelicht. Genoeg dynamiek in de vorm van stuivend zand en vogels die voor zaadverspreiding zorgen zijn hiervan de belangrijkste. De dynamiek in het jeneverbesreservaat wordt verrassend genoeg veroorzaakt door de naastliggende tankbaan. Een mooi voorbeeld hoe twee, op het eerste gezicht, ver uit elkaar liggende functies elkaar toch kunnen versterken! De vogelstand in het reservaat wordt zo veel mogelijk op peil gehouden door bij ingrijpen de rustbomen van de vogels te laten staan.

De dag werd afgesloten met een borrel bij de brandweerkazerne. Het vermaak tijdens deze borrel werd verzorgd door Defensie zelf. Tijdens de schietoefeningen die al de gehele middag gaande waren, was een stuk heide in brand gevlogen. Een fantastisch gezicht en een mooie afsluiter van de eerste activiteit van de "€œjongste"€ commissie van de KNBV!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.