Home >> Artikelen >> Rijmerijen voorjaarsvergadering 2010

Artikelen

Rijmerijen voorjaarsvergadering 2010

Een Rijm van Jochem Zuiderveen Borgesius
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Bij de ALV van 16 maart 2010 met thema "€œPARTICULIERE BOSSEN EN LANDGOEDEREN"€

Het particuliere bos kan nooit genoeg geprezen!
Zonder dat zou er nog de helft , of meer, niet wezen
Van ons huidig hooggewaardeerde areaal.
Het geld, de kundigheid, de liefde komen allemaal
Uit die particuliere zak. Pas sinds zo"€™n 115 jaar
Maakt ook de staat wel heel wat klaar
In de bebossing van zand en duin en heide.
Ik geef het toe; van particuliere zijde
Komt al decennia niet "€˜t grootste deel meer
Van ons nieuwe bos. Over de oorzaken
Daarvan is veel te zeggen of soms kwaken,
Maar immer nog is onder het mooiste bos
Het particuliere. "€™Mooi"€™ staat immers niet los
Van allang bestaand en oud, en ook bijzonder.
En eigen bos is het oudste en onder
Particulieren is veel verschil van oordeel
En van stijl, dus bijzonder; dat is tot voordeel
Van iedere liefhebber en wandelaar.

Al sinds ruim een eeuw waren het niet de kleinsten,
Van Schermbeek bijv., die vonden dat het fijnste

Bos slechts kon gedijen onder de staat.
Maar sedert lang, en nog tegenwoordig, gaat
Vaak particulier bos naar (semi)overheden,
Níet omdat het lelijk is of slecht, juist mooi!, maar mede
Omdat bij erven en bij veel nieuwe rijken
De bosliefde voor andere liefhebberij moet wijken;
Of dat nu geld betreft, of snelle auto"€™s, lekker eten,
Kunst of feesten. Misschien dat jacht doet weten
Wat een bos plezier kan geven. Maar ook jagen
Doet in Nederland de media en de burgers klagen.

Niettemin is er nog heel wat bos en woud
Dat zijn bezitter schoonheid geeft, plezier en hout.

Al met al, Wij moeten weer gaan leren
Het particuliere bos grotelijks te eren!

Enige limericks

Een erg fraai bos op de Utrechtse Heuvel
Leidde tot heel wat beleidsmatig gekeuvel.
Maar de eigenaar ging gewoon door.
Hij zei: "€Men vindt "€˜t mooi, naar ik hoor,
Dus ik duid ik ze die praat niet euvel."€

Een boseigenaar op de Utrechtse bergen
Ging al "€™t beleid door de mergen.
Hij zei: "€œik voldoe graag
Aan een red"€™lijke vraag,
En meer kan men niet van mij vergen."€

Een wildliefhebber in Utrechtse bossen
Hield van reeën en dassen en vossen.
Ook fazanten, kruisbekken en hazen
Bleven hem positief verbazen.
Maar hij geloofde niet in lynxen of lossen

Jochem Borgesius

Reacties

Er zijn nog geen reacties.