Home >> Artikelen >> Selectieve verjonging in de gemeentebossen van Boxmeer

Artikelen

Verslag van 9 juni 2009

Selectieve verjonging in de gemeentebossen van Boxmeer

Een Verslag van Kijken bij collega's door Erik van der Staak
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Op 9 juni jl. vond een excursie plaats naar de gemeentebossen van Boxmeer. Deze gemeente bezit ongeveer 850 hectare bos. Het grootste deel ligt rond de kern van Overloon en is in de oorlog vernietigd tijdens "€œde slag om Overloon"€. Na de oorlog zijn de bossen op de relatief arme bodem herplant met voornamelijk grove den en Corsicaanse den. In 1999 is de gemeente gestart met geïntegreerd bosbeheer. Uit een recente evaluatie van het beheer van de gemeentebossen is gebleken dat in 10 jaar veel is bereikt. Enkele voorbeelden:

  • het aantal territoria van broedvogels met 34% is toegenomen;
  • het volumeaandeel inheems loofhout is gestegen van 14% naar 19%;
  • het aandeel gemengd bos is toegenomen van 43% naar 56%;
  • het volumeaandeel staand dood hout gestegen is van 0,6% naar 4%;
  • het volumeaandeel van bomen dikker dan 40 cm is gestegen van 6% naar 19%.

Selectieve verjonging in de gemeentebossen van Boxmeer

Selectieve verjonging?

Bij het beheer van de bossen is veel aandacht besteed aan het verbeteren van de bosstructuur. Vanaf de overstap op geïntegreerd bosbeheer zijn veel verjongingsgroepen gekapt. Eerst voorzichtig in eenvormige cirkels van 1.200 vierkante meter, maar al snel in grotere en landschappelijk beter ingepaste eenheden met een oppervlakte oplopend tot een hectare; soms groter. In totaal is in 10 jaar ruim 50 hectare verjongd. De satellietbeelden van Google Earth lopen wat achter, maar de cirkels zijn overduidelijk waar te nemen. De eerste grotere verjongingseenheden zijn als lichtere vlekken herkenbaar.

Bij de locatiekeuze van de verjongingsgroepen wordt zowel op het huidige bos als op de doelstelling gelet. Omdat de gemeente het aandeel inheemse soorten wil verhogen, worden groepen bij voorkeur in opstanden van uitheemse soorten gelegd en dan het liefst in de opstandsdelen die het minste bijdragen aan de (houtproductie-) doelstelling. Maar omdat de reden om te verjongen voor een groot is ingegeven door ecologische motieven wordt in goed functionerende inheemse opstanden evengoed verjongd. Een betere bosstructuur en de open ruimte bedienen immers veel soorten. Inmiddels lopen de groepen vol met verjonging. Deze bestaat vaak uit naaldhout gecombineerd met berk en in mindere mate inlandse eik. Soms steken Amerikaanse eik en robinia de kop op.

Selectieve verjonging in de gemeentebossen van Boxmeer2

Hoe verder met verjonging?

Na de periode van 10 jaar geïntegreerd bosbeheer en selectieve verjonging staat de beheerder voor een aantal interessante vraagstukken. Zo blijkt dat het aandeel open ruimte dat vanuit ecologische motieven wenselijk is niet blijvend kan worden gerealiseerd. Ruim vijftig hectare verjongen is niet voldoende gebleken om het aandeel open ruimte te vergroten. In hetzelfde tempo doorverjongen zou afbreuk doen aan het ouder (en dus ecologisch en recreatief interessanter) wordende bos. In ieder geval is besloten in principe geen bodemverwonding meer toe te passen in de groepen om zo de open ruimte zo lang mogelijk in stand te houden. En waar moeten de volgende groepen komen? Wellicht is het wel het beste om die wederom op de plek van de huidige groepen te leggen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.