Home >> Artikelen >> Studentenmiddag "Bos en Jacht"

Artikelen

Studentenmiddag "Bos en Jacht"

van
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Op woensdag 29 maart jl. heeft op Hogeschool Larenstein de themamiddag “Bos en Jacht” plaatsgevonden. Het is de eerste door de nieuwe studentenvertegenwoordigers (Boudewijn en Renske) van de KNBV georganiseerde middag. Dat “Bos en Jacht” een zeer interessant en actueel onderwerp is bleek door de hoge opkomst met ruim 75 studenten. Op deze middag, die letterlijk voor en door studenten is georganiseerd, zijn drie gastsprekers aan het woord gekomen. Marijn Boom, Gerrit Jan Spek en Rene Olthof, alle drie jagers, hebben elk een jacht of wild gerelateerd onderwerp behandeld. Marijn liet, aan de hand van een aantal punten, zien hoe je een jachtakte kunt bemachtigen en welke jachtvormen er zijn. Het bleek dat er nog heel wat voor nodig was om de jachtakte te krijgen. Bij de praktijkcursus moet men met hagel minimaal 18 van de 25 kleiduiven raken en 5 kogels binnen een bepaalde afstand van elkaar schieten. Ook moet men een praktijkparcours met goed gevolg afleggen. Hier moet men aan de hand van in de praktijk gesimuleerde situaties laten zien dat men veilig met een geweer om kan gaan. Daarnaast moet er bepaald worden of er veilig, en zonder gevaar voor anderen, een schot gelost kan worden. Gerrit Jan Spek, eigenaar van Spek fauna-advies en tevens lid van WBE (Wild Beheers Eenheid) Veluwe behandelde de jachtwetgeving en de verschillende in het bos levende wildsoorten. Rood- ree- en zwartwild zijn aan de orde gekomen, evenals de schadebeelden die deze soorten veroorzaken. Met name roodwild is schadelijk door de vraat en schilschade. De jonge boompjes kunnen tot twee meter geschild worden. Er is tevens ingegaan op microverschillen, organismen en het ecosysteem. Zo blijkt zonnedauw juist langs de wissels van wild voor te komen. Het wild zorgt voor bepaalde microverschillen en gradiënten waardoor bepaalde florasoorten zich kunnen vestigen. Als laatste kwam spreker Rene Olthof aan het woord, hij is beheerder bij kroondomein het Loo. De relatie tussen Bosbouw en jacht werd door hem uitgelegd. Het effect van een elektrisch raster op de natuurlijke verjonging bleek van grote invloed. In de presentatie zijn foto’s getoond van verjonging buiten het raster die door vraat op perfect gesnoeide bonsai-boompjes lijken. Terwijl binnen het raster de verjonging, ook met veel loofhout, prima van de grond gekomen is. Het aantal dieren is afgestemd op bosbouw en de natuurlijke draagkracht van het gebied. De natuurlijke draagkracht van de kroondomeinen (ca 10.000 ha) bleek tussen de 3 en 937 wilde zwijnen te liggen. Dit zijn echter uitersten, om de aantallen niet teveel te laten fluctueren wordt er jaarlijks ingegrepen. De gehanteerde aantallen liggen gemiddeld op 2,4 wild zwijn per 100 ha en 2,5-3 edelhert per 100 hectare. Dhr. Olthof verwacht dat als er niet gejaagd wordt het gebied vergelijkbaar zal worden met het kaalgevreten landschap van de Oostvaardersplassen. Tijdens de afsluitende discussie was de vos een “hot item”. Het zojuist afgeronde onderzoek van Alterra “Op zoek naar de mogelijke effecten van predatie op de weidevogelstand” werd verschillend ge"€¹nterpreteerd. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de vos laag op de lijst van schadesoorten te staat, echter met cameraonderzoek is wel vastgesteld dat de vos zich in de buurt van de nesten ophoudt. Over de vraag of de vos wel of niet bejaagd moet worden, of dat de reiger of de vos de grootste predator is daar bleven de mengingen dan ook over verdeeld.

        Tot slot wil ik allereerst de sprekers bedanken voor hun bijdrage en Renske en Boudewijn voor de goed georganiseerde en gezellige middag.

  Bert Visschedijk

     

Reacties

Er zijn nog geen reacties.