Home >> Artikelen >> Studiekringdag over bosverjonging, een vervolg

Artikelen

Verslag van de studiedag Bosverjonging van 25 mei 2012

Studiekringdag over bosverjonging, een vervolg

Een Verslag van Studiekring
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Op 25 mei organiseerde de Studiekring van de KNBV een bijeenkomst over bosverjonging. Dit thema staat de laatste tijd volop in de belangstelling, onder andere vanwege een door bezuinigingen ingegeven impuls van de houtoogst.

Uit de inleidingen kwam een aantal belangrijke zaken naar voren. Zo blijkt de hoeveelheid verjonging de laatste decennia beperkt. Zeker wanneer dit vergeleken wordt met wat verwacht zou mogen worden op basis van de in de sector gangbare methodes om de gewenste oppervlakte verjonging te bepalen. De beheerder moet zich veel vragen stellen voordat hij tot verjonging overgaat. Vaak zal hij bereid moeten zijn te investeren in het nieuwe bos, zeker als er van de houtproductie wat verwacht wordt. De mogelijkheden voor rendabele investeringen zijn in de armere bostypen beperkt. Financieel zitten er sowieso haken en ogen aan verjonging en het is de vraag of investeringen terugverdiend worden. Met het ouder worden van het bos, neemt de bijdrage aan de houtproductie geleidelijk af, terwijl deze voor beleving en natuurwaarde juist toeneemt. Verjongen vraagt dus om een zorgvuldige afweging en in de meeste gevallen om een gericht vervolgbeheer. Veel beheerders van bossen op de zandgronden realiseren zich dat serieuze verhoging van de inkomsten op lange termijn vooral te halen zijn met douglas en lariks.

Al met al lijkt de houding van de sector ten opzichte van bosverjonging stevig in beweging. Dit vraagt om een degelijke bezinning waarbij vakmanschap, waan van de dag, lange termijnvisie en investeren belangrijke items zijn. Er zijn tijdens de studiedag veel vragen opgeroepen die door de beperkte discussiemogelijkheden nog geen antwoord kregen, maar wel verdienen, zoals:

  • Waarom is er de afgelopen decennia zo weinig verjongd?
  • Hoe staat het met de (continuïteit van) functievervulling als doorgegaan wordt met vnl "€˜doordunnen"€™ en bevorderen inheems en gemengd bos?
  • Welke leeftijdsopbouw, verjongingsintensiteit en soortensamenstelling past bij de huidige maatschappelijke functievervulling van het bos?
  • Lost een aanzienlijke verhoging van het areaal jong bos daadwerkelijk een probleem op?
  • Wat zijn de effecten op korte en lange termijn?
  • Leidt een verjongingsimpuls ingegeven door financiële motieven tot ongewenst ingrijpen in goed renderend bos? Of is er juist een impuls tot het saneren van weinig renderend bos? Of wel: welke opstanden lenen zich het meest voor verjonging?

De Studiekring gaat zich de komende periode inzetten om het onderwerp bosverjonging op de agenda te houden en de openstaande vragen te beantwoorden. Heeft u opmerkingen of suggesties over het onderwerp, mail deze dan naar het secretariaat van de Studiekring: .

Reacties

Er zijn nog geen reacties.