Home >> Artikelen >> Symposium boshistorisch onderzoek

Artikelen

Achtergrondinformatie

Symposium boshistorisch onderzoek

Een Artikel van de Commissie bosgeschiedenis
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Inleiding

Al meer dan 100 jaar wordt er in Nederland onderzoek gedaan naar de geschiedenis van bossen en bosbouw. In 1870 verscheen het boekje ‘Bijdrage tot de geschiedenis van de dennenteelt in Noord-Brabant’ van J. de Grez. Het boshistorisch onderzoek kende de nodige pieken en dalen. Een omvangrijk hoofdstuk over de ‘Geschiedenis van de Duinbebossching’ treffen we aan in de dissertatie ‘Duinbebossching’ van J.A. van Steijn (1933). Een belangrijke mijlpaal was het proefschrift ‘De Sijsselt. Een bijdrage tot de kennis van de Veluwse bosgeschiedenis’ (J.F. van Oosten Slingeland, 1958). In de jaren 80 en begin jaren 90 van de twintigste eeuw kende het boshistorisch onderzoek opnieuw een opleving met het verschijnen van de Historia Forestis (J. Buis, 1985) en met het werk van de Adviescommissie Historisch Onderzoek in bos, natuur en landschap (ACHO) (1981-1995). De oprichting van de Stichting Boskaart Nederland 1832 in 1997 gaf opnieuw een belangrijke impuls aan het boshistorisch onderzoek. De stichting publiceerde in 2003 het rapport ‘Van prinselijk domein tot nationaal park, Uit de geschiedenis van het bosdomein bij Dieren’ (Van Oosten Slingeland, 2003) en organiseerde een aantal boshistorische studiedagen (2004 en 2008). Recent zijn de boeken ‘Een notabel domein. De geschiedenis van het Nederrijkswald’ en ‘Voor profijt en genoegen. De geschiedenis van bos en landschap van de Zuidwest-Veluwe’ (Bouwer, 2003, 2008) aan de boshistorische collectie toegevoegd.

Lang was de bosgeschiedenis vooral het domein van wetenschappers en een select groepje geïnteresseerden. De laatste jaren is er echter ook onder bosbeheerders en bosbezoekers een toenemende aandacht voor boshistorie en met name voor historisch erfgoed in bossen. Dit komt onder andere door het verschijnen van het boek ‘Historische boselementen. Geschiedenis, herkenning en beheer’ (Jansen & Van Benthem, 2005). Daarnaast is er bovendien vanuit andere disciplines, zoals de historische geografie en de historische ecologie, momenteel volop belangstelling voor de geschiedenis van bossen en bosbouw.

De in 2008 opgerichte Commissie Bosgeschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging (in feite voortgekomen uit de SBN1832) beschouwt het als één van haar taken om boshistorisch onderzoek te stimuleren. Met de actuele belangstelling voor bosgeschiedenis is de tijd rijp om de balans op te maken en stil te staan bij de huidige rol en invulling van boshistorisch onderzoek en de kansen en vragen die er liggen voor toekomstig boshistorisch onderzoek.

Doel

Doel van het symposium is het tonen van actuele ontwikkelingen op het gebied van boshistorisch onderzoek en het identificeren van uitdagingen voor de nabije toekomst.

Subdoelen

Het verder onder de aandacht brengen van het belang van bosgeschiedenis voor beleid en beheer en het geven van een aanzet voor een onderzoeksagenda.

Doelgroepen

  • Wetenschappers: boshistorici, bosecologen, historisch geografen, cultuurhistorici, wetenschapshistorici, bij WU, RUG, VU, UU
  • Beleidsmedewerkers bij terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen etc) op het gebied van bosbouw, landschap en cultuurhistorie
  • Beleidsmakers bij Rijk, gemeenten, provincies en andere overheidsinstanties op het gebied van bosbouw, landschap en cultuurhistorie
  • Leden van de KNBV en overig geïnteresseerden

Programma

Vind hier meer informatie over het programma en het inschrijfformulier.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.