Home >> Artikelen >> Toekomstboom 2012

Artikelen

Prijs voor de beste studentenscriptie in bosecologie en bosbeheer

Toekomstboom 2012

Een Verslag van Jan den Ouden
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Op vrijdag 9 november is de eerste Toekomstboom uitgereikt aan Annelies Smeets en Pascal Sauren. Beide studenten werden ex aequo als winnaar uitgeroepen voor hun afstudeerwerken aan respectievelijk de Hogeschool Gent en Wageningen Universiteit. De prijs omvat een geldbedrag van elk 750 euro, en een trofee gemaakt door Theo Jurrius.

Winnares Annelies Smeets
Winnares Annelies Smeets en rechts Pascal Sauren, samen met Kris Verheyen van Stichting Toekomstboom

Winnaar Pascal Sauren
Winnaar Pascal Sauren, samen met Jan den Ouden van Stichting Toekomstboom, bij de gelijktijdige uitreiking op 9 november jl.

De Toekomstboom wordt uitgereikt aan de beste studentenscriptie in het vakgebied van bosecologie en bosbeheer uit Nederland en Vlaanderen. De prijs is een initiatief van de Stichting Toekomstboom, wier missie het bevorderen is van bosbeheer op wetenschappelijke grondslag. De uitgeschreven prijs is gericht op studentenscripties op bachelor‐of masterniveau, waarvan de resultaten vertaald kunnen worden in een nieuwe toepassing voor het bosbeheer in de Lage Landen. Het prijzengeld is beschikbaar gesteld door de Stichting Toekomstboom, samen met de Nederlandse Koninklijke Bosbouwvereniging en de Vlaamse vereniging BOS+. Dit jaar wordt de prijs voor het eerst toegekend.

Er zijn in totaal tien scripties aangedragen voor de Toekomstboom 2012. Deze waren verdeeld over verschillende universiteiten en hogescholen uit Nederland en Vlaanderen. Van de scripties waren er zes uit de MSc fase, en vier uit de BSc fase. Uit deze tien scripties zijn drie scripties genomineerd, en vervolgens beoordeeld door een jury bestaande uit Hank Bartelink (Unie van Landschappen, NL), Bart Meuleman (Agentschap Natuur en Bos, VL), Ad van Hees (Staatsbosbeheer, NL) en Vincent Kint (Agentschap Natuur en Bos, Universiteit Leuven, VL).

De drie genomineerden waren:

  • Laura Agneessens - Autotrofe bodemrespiratie in bosecosystemen: hoe belangrijk is intern CO2 transport via sapstroom? Promotor: prof. dr. ir. Kathy Steppe, Universiteit Gent
  • Pascal Sauren - Does origin matter? Chances to mitigate drought stress on coastal Douglas-fir in Europe. Promotoren: dr. Britta Eilmann / dr. Ute Sass-Klaassen, Wageningen Universiteit
  • Annelies Smeets - Aantasting van het zaad van Amerikaanse vogelkers door de kersenpitkever. Promotoren: dr. ir. Jan Mertens, Hogeschool Gent / prof. dr. ir. Kris Verheyen, Universiteit Gent

Het juryrapport

De jury was onder de indruk van de hoge kwaliteit van de drie genomineerde scripties. Alle scripties onderscheidden zich door een heldere schrijfstijl waarin soms zeer complexe materie duidelijk werd gepresenteerd en ook voor niet-ingewijden inzichtelijk gemaakt. In haar scriptie onderzoekt Laura Agneessens het transport van CO2 vanuit de bodem via de sapstroom in de boom. Dit werpt een geheel nieuw licht op de koolstofbalans in een bos. Zij weet deze complexe materie ook voor niet-specialisten op begrijpelijke en compacte wijze uit te leggen. De jury heeft respect voor de kwaliteit van deze jonge onderzoekster. Het onderwerp is echter voor een toepassingsgerichte bosbouwer erg theoretisch en de betekenis voor het vakgebied bosbouw is slechts indirect. Pascal Sauren heeft oude douglas herkomstproeven van onder het stof gehaald en geanalyseerd vanuit een nieuwe invalshoek door zich af te vragen hoe deze herkomsten verschillen in droogtegevoeligheid. Daarmee is deze studie, evenals de vorige, ingebed in de hedendaagse wereldwijde problematiek van klimaatverandering. Het werk is compact geschreven, prettig leesbaar en degelijk uitgevoerd met een duidelijke vraagstelling, een goede verwerking en prima discussie.

Annelies Smeets heeft haar scriptie gewijd aan de kersenpitkever en hoe deze snuitkever de zaden van de Amerikaanse vogelkers aantast. Wat de jury aan deze scriptie charmeert is de duidelijke vraagstelling en de uitgebreide veld- en meetcampagne. Hier heeft iemand de handen uit de mouwen gestoken! De studie is een toonbeeld van wat een masterthesis moet zijn: deel eigen werk, deel gebruik maken van derden die de amplitude van het eigen onderzoek vergroten en tegelijkertijd toch wat garanties biedt voor een breder draagvlak. De in de scriptie opgenomen literatuurstudie naar de kersenpitkever is een juweeltje. Dit soort onderzoek is met name relevant waar overwogen wordt om Amerikaanse vogelkers niet actief te bestrijden maar op stam oud te laten worden.

De winnaar van de Toekomstboom 2012

Naar mening van de jury hebben de drie scripties hun nominatie dubbel en dik verdiend. Door de hoge kwaliteit is het voor de jury zeer moeilijk gebleken om voor een duidelijke eindwinnaar te kiezen. Uiteindelijk heeft het uitgangspunt van de prijs, namelijk de toepassingsmogelijkheden binnen de bosbeheerpraktijk, de doorslag gegeven. Binnen dit kader kwamen de scripties van Pascal Sauren en Annelies Smeets als beste uit de bus. Omdat de jury beide scripties even sterk vond is daarom besloten de Toekomstboom 2012 als gedeelde prijs aan beide scripties toe te kennen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.