Home >> Artikelen >> Trendsetters

Artikelen

Uitgesproken op de 175e Algemene ledenvergadering KNBV

Trendsetters

Een Column van Jasper de Groot
Gepubliceerd op . Er zijn geen reacties.

Een week geleden vond de uiterst interessante boekpresentatie ‘Naturnahe Waldwirtschaft mit der QD- strategie’ plaats in het altijd gastvrije Hilvarenbeek. De heer Georg Josef Wilhelm en zijn compagnon Helmut Rieger gaven hier een presentatie met bijbehorende excursie over het behalen van een maximale bijgroei van fineerkwaliteit. Dit werd behaald door middel van het vrijstellen en opsnoeien van toekomstbomen.
Een paar weken eerder vond voor de negende maal het Aardhuissymposium plaats in Apeldoorn. Gastsprekers van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Unie van Bosgroepen, de 12 Landschappen en van Kroondomein het Loo gaven hun visie over de economische betekenis van het Nederlandse bos. Uitvallende subsidiestromen vormen voor veel boseigenaren aanleiding om kritisch te gaan kijken naar hun opstanden en de economische waarde hiervan.
Als laatste wil ik u, refererend naar het laatste Vakblad Bos, Natuur en Landschap, laten weten dat er ontwikkelingen zijn op het gebied van houtas. De laatste jaren wordt bij de houtoogst steeds vaker het top- en takhout geoogst om te gebruiken voor de opwekking van warmte of energie door verbranding. Datgene wat overblijft, de as, zou teruggegeven kunnen worden aan de natuur door het gecontroleerd uitstrooien ervan in de bossen.
Waarom deel ik u deze drie ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan de bosbouw mee? Welnu, dit zijn in mijn ogen trends waaraan de bosbouw onderhevig is. De betekenis van een trend is de ontwikkeling op lange termijn van een strategisch vast te leggen verschijnsel waarbij toevallige en seizoenschommelingen worden gecompenseerd in de algemeen heersende toon. Dit houdt in dat er voor een lange termijn duidelijke doelstellingen geformuleerd worden en die dan ook nageleefd worden. Nu spot ik hier al gelijk een probleem, want om bewustzijn en draagvlak te creëren bij het publiek is er duidelijkheid nodig. Helaas zijn de omlooptijden van trends tussen de bevolking en het bosbeheer ongelijk omdat deze laatste over tien- tot honderden jaren gaat en niet maar over enkele jaren. Mocht je het publiek daarom achter je willen krijgen, dan zal je goed moeten nadenken over welke trends goed zijn om op in te gaan en welke enkel een paar jaar meegaan.
Draagvlak creëren en goed communiceren richting het publiek, dat is wat ik te horen krijg op mijn opleiding Bos en Natuurbeheer op Larenstein. Zorg dat je het volk achter je hebt, dan stromen de subsidies en vrijwilligers vanzelf binnen. Blijkbaar is dit toch een puntje van aandacht.

Studenten van Larenstein worden tegenwoordig niet meer opgeleid tot alleen bosbouwer zoals ik het misschien zelf graag zou willen zien. Ze worden opgeleid tot een spin in een web waarbij allerlei facetten zoals recreatie, milieuproblemen en belanghebbenden bij komen kijken die ons werk, het telen van hout verder zo interessant maken. Studenten, ik kom er steeds op terug omdat ik namelijk ook vanuit hen sta als net geïnaugureerde voorzitter van de commissie natuurlijke verjonging. Samen met mijn commissiecollega’s gaan we de studenten van de Wur en Larenstein met het werkveld in contact brengen door middel van symposia en excursies. Via deze activiteiten valt het mij op dat de wil om te leren er zeker is en benut zou moeten worden. Studenten zijn, zeker tijdens hun studie voor alles inzetbaar en willen graag meedenken. Natuurlijk zit de meeste ervaring bij u als werkend bosbouwer, maar deze kennis willen wij graag tot ons nemen tijdens stages en afstudeerperiodes. Mijn doel ligt voor de komende tijd dan ook bij het samenbrengen van de eerder genoemde trends en de student die ontzettend graag aan de slag wil. De commissie Natuurlijke verjonging zal hierom het komende jaar meer op de kaart komen te staan met activiteiten die inspelen op de ontwikkelingen in de bosbouw. U zult dit gaan merken!

U zult vast zeggen dat ik gemakkelijk praten heb als bijna afgestudeerd bosbouwer. Auto rijden leer je ook niet tijdens de lessen, maar juist door de tijd die je na je examen pas op de weg zit. Wat ik u hierover mee kan delen is dat er een super enthousiaste groep studenten klaar staat om de bosbouwsector te versterken waar zij kunnen. Juist in onzekere tijden is het belangrijk om jong en vers bloed in te brengen in uw organisaties. Laat ons een kijkje nemen in jullie keuken en investeer in studenten voor een duurzame toekomst van uw bosareaal.
Het zoeken naar nieuwe manieren van bos vermarkten en het inspelen op nieuwe trends, dat is waar de binnenkort afgestudeerde bosbouwer naar toe wil. Of u het wil of niet, op een gegeven moment zal de kennis en ervaring overgegeven moeten worden op een volgende generatie. Investeer nu dus al in de toekomst om teleurstellingen te voorkomen en laat je vooral inspireren door het enthousiasme van de toekomstige bosbouwers om zo nog nog meer uit het Nederlandse bos te halen. Nieuwe ideeën en een nieuwe enthousiaste generatie, dat is volgens mij wat nodig is in het Nederlandse bosbeheer.

26 april 2013, Jasper de Groot

Reacties

Er zijn nog geen reacties.