Pro Silva

Pro Silva

Pro Silva p/a Bos en Hout Support
Hollandseweg 7 G
6706 KN Wageningen

Meer info: René Olthof – prosilva@knbv.nl – 030-6930040

Pro Silva Nederland is een commissie van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging. Alle circa vijfhonderd leden van de KNBV zijn automatisch “lid” van Pro Silva. De commissie Pro Silva streeft ernaar kennis over natuurvolgend bosbeheer te vergaren en ervaringen daarover uit te wisselen. Pro Silva fungeert vooral als discussieplatform over praktisch bosbeheer onder de huidige Nederlandse omstandigheden.

De commissie Pro Silva organiseert jaarlijks een voorjaars- en een najaarsexcursie met een bepaald thema. De uitgangspunten van Pro Silva zijn de basis voor de discussies tijdens de excursies. Tijdens de excursies worden uiteenlopende onderwerpen behandeld.

Pro Silva Excursies

De excursies zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in hedendaags bosbeheer. Naast vakinhoudelijke discussies bieden de excursies veel mogelijkheden om nieuwe contacten te leggen en te onderhouden. Tijdens de excursies wordt in kleine groepen van circa 10 tot 15 personen het bos gezamenlijk bekeken en beoordeeld. Vervolgens wordt er in dezelfde groep gediscussieerd over de mogelijkheden met het Pro Silva concept als uitgangspunt. Een kort verslag van recente Pro Silva ervaringen is te lezen in recente excursies. De sfeer tijdens de excursies is informeel en kritisch op een prettige wijze.

Deelnemers aan de excursies hebben verschillende achtergronden. Er zijn bij de excursies bijvoorbeeld boseigenaren, beheerders, beleidsmakers, natuurliefhebbers, onderzoekers, studenten, maar ook geïnteresseerde gebruikers aanwezig. Ieder levert daarbij op zijn of haar manier een bijdrage aan een levendige discussie. Naast de frequente bezoekers zijn nieuwe deelnemers uiteraard van harte welkom!

Pro Silva Beheer

Pro Silva biedt geen eenduidige beheeradviezen. Het is meer een houding bij het bosbeheer. Dat maakt elke excursie weer anders. Immers, er is niet één oplossing of aanpak voor het betreffende bos. Wel heeft iedere maatregel specifieke consequenties. Vaak zijn er meerdere alternatieven, elk met hun eigen voor- en nadelen. Een vaste stelregel bij de Pro Silva excursies is dat we alleen praten over het bos waarin we staan of net geweest zijn. Dat ieder bos weer anders is, is zonder meer waar. Iedere deelnemer moet dus voor zichzelf beslissen welke ervaringen bruikbaar zijn voor de eigen situatie.

Pro Silva is een praktische en professionele benadering van het bos en zijn gebruiksmogelijkheden. Het is nadrukkelijk geen doelstelling, maar meer een denk- en werkwijze. Pro Silva beheer is actief beheer dat natuurvolgend en extensief is. Het bos wordt zowel als productie- als als ecosysteem benaderd en met respect beheerd: bedrijfszeker en duurzaam. Duurzaam wil zeggen dat het bos zodanig wordt beheerd dat het tot in lengte van dagen steeds de gewenste producten kan leveren.

Belangrijke uitgangspunten bij Pro Silva beheer zijn: het benutten van spontane processen, geleidelijkheid van ingrijpen en het werken aan gemengd, structuurrijk bos met veel inheemse boomsoorten. Dergelijk bos is gezond, bedrijfszeker en heeft een hoge mate van duurzaamheid. Het beoogde bosbeheer is effectief, flexibel en efficiënt. Pro Silva beheerders hebben nadrukkelijk vertrouwen in natuurlijkheid.

Pro Silva beheer levert flexibel bos op voor nu en in de toekomst. Om nu en in de toekomst aan die verwachtingen te kunnen voldoen, moet het bos tegen een stootje kunnen, risicoarm zijn en altijd de mogelijkheid open laten om te veranderen. Pro Silva gaat uit van de kwaliteiten van de groeiplaats van de bomen en heeft een realistische kijk op de mogelijk haalbare diensten en producten.

In het ideale Pro Silva bos zijn zowel horizontale als verticale bosstructuren aanwezig, of zij krijgen de kans zich te ontwikkelen. De structuur van dit bos heeft veel overeenkomsten met de Duitse en Zwitserse uitkapbossen. Een deel van de boomsoorten is inheems en bomen met houtkwaliteit worden gekoesterd. Het bos is bij voorkeur gemengd en er is dood hout aanwezig. De leeftijd van de bomen is variabel.

Pro Silva Logo

Pro Silva Europa

Pro Silva Nederland is lid van Pro Silva Europe. Deze internationale samenwerking van ca. 20 Pro Silva commissies uit diverse Europese landen organiseert regelmatig activiteiten die bijdragen aan het Pro Silva concept waarin kennis vergaren en uitdragen over duurzaam bosbeheer centraal staan.