Home >> Vereniging >> Wie we zijn en wat we doen

Vereniging

De Bosbouwvereniging stelt zich voor

Wie we zijn en wat we doen

De KNBV, Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, heeft als doel de bosbouw, het natuurbehoud en het landschapsbeheer in ruime zin te bevorderen. Het gaat ons dus om de bosbouw in al haar facetten, met het oog op de vele functies die bos en beplantingen kunnen vervullen. Solitaire bomen, boomgroepen, houtwallen, laan- en rijbeplantingen en andere landschapselementen hebben ook onze warme belangstelling.

Leden van de vereniging zijn mensen met een opleiding of functie in deze vakgebieden, maar ook eigenaren van bossen en natuurterreinen. De vereniging organiseert regelmatig studiedagen en excursies. Bovendien ontvangen leden 10 x per jaar het Vakblad Natuur Bos Landschap. Daarnaast verzorgen we de website als bron van informatie over bos, natuur en landschap voor leden en andere belangstellenden.

Pro Silva voorjaarsexcursie 2011

Discussie in het bos tijdens de Pro Silva Excursie van voorjaar 2011. Foto Yves Martens

Lidmaatschap

Door lid te worden kunt u tweemaal per jaar deelnemen aan uitstekend georganiseerde excursies en besprekingen van actuele onderwerpen. In de Studiekring worden bijzondere onderwerpen uitputtend behandeld door gerenommeerde sprekers. Bij het lidmaatschap is een abonnement op het Vakblad Natuur Bos Landschap inbegrepen.