KNBV staat voor bos en bosbeheer

HomePage KNBV

Bos vervult naast de ecologische en economische functie een belangrijke rol voor de vrijetijdsbesteding. De KNBV is een vakvereniging voor mensen die betrokken zijn bij het beheer van het Nederlandse bos.

Dat kan zijn vanuit het feitelijke beheer, het onderwijs en onderzoek, het beleid of advisering, dan wel als boseigenaar. De KNBV bevordert de uitwisseling van kennis en ideeën over bos en bosbeheer onder haar leden en andere geïnteresseerden. Diverse commissies organiseren geregeld  kennisbijeenkomsten en excursies. Leden ontvangen 10 x per jaar het Vakblad Natuur Bos Landschap.

Pro Silva

Pro Silva

  Pro Silva p/a Bos en Hout SupportHollandseweg 7 G6706 KN Wageningen Meer info: René Olthof – prosilva@knbv.nl – 06-51109024 Pro Silva is een commissie van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging. Pro Silva Nederland zet zich in voor een bredere toepassing van de principes van uitkapbeheer in het Nederlandse bos.

Lees verder »
Commissie Natuurlijke Verjonging

Lid worden?

Bos vervult naast de ecologische en economische functie een belangrijke rol voor de vrijetijdsbesteding. De KNBV is een vakvereniging voor mensen die betrokken zijn bij het beheer van het Nederlandse bos. Dat kan zijn vanuit het feitelijke beheer, het onderwijs en onderzoek, het beleid of advisering, dan wel als boseigenaar.

Lees verder »

Nieuws