Log in
Home

Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging

Bos vervult naast de ecologische en economische functie een belangrijke rol voor de vrijetijdsbesteding. De KNBV is een vakvereniging voor mensen die betrokken zijn bij het beheer van het Nederlandse bos.

Dat kan zijn vanuit het feitelijke beheer, het onderwijs en onderzoek, het beleid of advisering, dan wel als boseigenaar. De vereniging bevordert de uitwisseling van kennis en ideeën over bos en bosbeheer onder haar leden en andere geïnteresseerden. Diverse commissies organiseren geregeld  kennisbijeenkomsten en excursie. Leden ontvangen 10 x per jaar het Vakblad Natuur Bos Landschap.

Meld je nu aan voor de Najaarsvergadering op 1 november in Haaksbergen

U bent vanaf 9 uur welkom in Het Hagen, Scholtenhagenweg 36, 7481 VP Haaksbergen. De vergadering begint 9.30 uur. Naast de gebruikelijke onderwerpen besteden we aandacht aan de komende Bossenstrategie van het ministerie van LNV. Na de lunch zijn we voor het middagprogramma met excursie te gast in het Veldwerkcentrum Het Lankheet, waar we 16.30 uur afsluiten met een drankje. Aanmelden uiterlijk 30 oktober 2019 bij administratie@knbv.nl

Missie KNBV
Nieuws
Lid worden?
Top