30-jarig jubileum Pro Silva 2 sept 2021 op landgoed Schovenhorst

Vorig jaar bestond Pro Silva Nederland 30 jaar. Het vieren daarvan hebben we moeten uitstellen. Dat gaat nu gebeuren op donderdag 2 september 2021 op het landgoed Schovenhorst in Putten.

In 1990 is Pro Silva Nederland opgericht. Volgens overlevering waren de founding fathers  Jan Sevenster, Gijs van Tol, Jaap Kuper en Mauk den Boer. Daar gingen verschillende gebeurtenissen aan vooraf. Om te beginnen de legendarische stormen van begin jaren zeventig. Een belangrijke eyeopener daarvan was de mogelijkheid om gebruik te maken van natuurlijke verjonging. Daarvoor werd dat in Nederland voor onmogelijk gehouden.

In het algemeen nam de belangstelling voor natuurlijke ontwikkeling in bos toe. Kritisch Bosbeheer had zeer uitgesproken meningen en ideeën over het verminderen van de hoge mate van onnatuurlijkheid van vrijwel al het bos in Nederland.  De toegenomen belangstelling voor (natuurwaarden in) bos heeft ook geleid tot het eerste bosbeleidsplan in 1985: Het Meerjarenplan Bosbouw in Nederland. Daarin is het begrip multifunctioneel bos geïntroduceerd. Bos waarin aandacht wordt besteed aan houtproductie, natuur en recreatie. Nog niet zo’n makkelijke opgave voor de beheerders. Er was weinig ervaring mee en er was duidelijk behoefte aan meer kennis. Daarom is in 1990 Pro Silva opgericht.

Vanaf het begin is gewerkt met een ijzersterke formule. Per jaar twee excursies waarin een thema centraal staat. Dat kan gaan om een boomsoort, type mengingen, beheervormen, schaal van ingrepen etc. De excursies worden voorbereid en begeleid door leden van de KNBV commissie Pro Silva. In groepjes van ongeveer 10 deelnemers worden ideeën en ervaringen in een open discussie uitgewisseld. Dat hier ook na 30 jaar nog steeds behoefte aan is, blijkt uit de niet afnemende belangstelling voor de excursies. Elke keer zijn moeiteloos 3 dagen met ruim voldoende deelnemers gevuld.

Pro Silva Natuurvolgend Bosbeheer

Het jubileum willen we op 2 september gaan vieren op landgoed Schovenhorst. We laten ons daarbij inspireren door de huidige ideeën voor Pro Silva Natuurvolgend Bosbeheer, zoals in een brochure verwoord in de door de Waalse Christine Sanchez opgestelde richtlijnen. De brochure is in het najaar van 2020 aan alle KNBV leden uitgereikt. Het uitkapsysteem is daarbij leidend. Het programma kent ’s ochtends een binnengedeelte. ’s Middags gaan we naar buiten om de genoemde richtlijnen in praktijk te brengen.

De kosten zijn, inclusief koffie/thee en lunch, 30 euro voor leden van de KNBV, 15 euro voor studentleden en 40 euro voor niet-leden. Aanmelden en meer informatie via Bos en Hout Support: administratie@knbv.nl, telefoon: 030-6930040. Bij uw aanmelding graag uw NAW-gegevens en indien van toepassing de organisatie of het bedrijf vermelden en aangeven of u wel of geen lid van de KNBV bent en of u een vegetarische lunch wilt.

Er is, mede in verband met mogelijke Corona-beperkingen, in eerste instantie een limiet gesteld aan het aantal deelnemers van maximaal 100 mensen. Mocht deze limiet zijn bereikt, dan wordt u op de wachtlijst gezet. Mochten er afmeldingen komen, of het tegen die tijd mogelijk zijn om meer mensen te kunnen en mogen ontvangen, en er hierdoor voor u nog plaats is, dan wordt u hiervoor benaderd. Het programma begint om 9.30u en zal om 17.00u worden afgesloten.