Gesproken column Ellen Desie op ALV 12 nov 2021

Tijdens de Najaarsvergadering van de KNBV werd de gesproken column verzorgd door Ellen Desie van KU Leuven.

De titel van haar column was De donkere kant van het bos. Zij ging in haar presentatie in op het belang van een gezonde bosbodem voor een gezond bos. Het bodemleven zorgt voor een efficiënte recycling van voedingsstoffen uit het strooisel. Een verstoorde nutriëntenbalans heeft negatieve effecten die doorwerken in het hele bosecosysteem. We moeten beter begrijpen wat zich in de bosbodem afspeelt om ons bos weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen en klimaatverandering. 

Beluister de geïllustreerde column van Ellen Desie hier.