Themamiddag Bosplantsoen bij ALV 12 nov 2021

Het middagprogramma bij de Najaarsvergadering van de KNBV bood enkele inleidingen en een excursie waarin werd ingegaan op de vraagstukken in de plantsoenketen in relatie tot de beheerrealiteit.

Onder de titel Bosplantsoen, hoe?!, zo!? gingen drie sprekers in op de ambities voor bosuitbreiding en wat dit betekent voor de planning, de productie en de financiering van het benodigde plantsoen. Het gaat om enorme aantallen voor de komende tien jaar, dus dit stelt hoge eisen aan alle betrokken partijen. Voor een praktische toelichting op een essentieel onderdeel van de plantsoenketen was er een excursie naar de Genenbank van de afdeling Zaad en Plantsoen van Staatsbosbeheer in het Roggebotzand. De presentaties van deze middag kunt u hieronder downloaden.