Studiekringdag Veerkrachtig bos 2022

Klimaatverandering is een van de factoren die invloed hebben op de bosontwikkeling. Als beheerder kunnen we proberen onze bossen zo in te richten dat ze tegen een stootje kunnen. Naast klimaatverandering zijn er vele andere factoren die een rol spelen in het beheer, zoals stikstofdepositie of recreatieve druk. Ook van belang en interessant, maar 9 juni richten we ons op het klimaat.

De studiekring van de KNBV organiseert de studiedag veerkrachtig bos. Deze dag staat in het teken van de klimaatverandering en hoe daar als beheerder mee om te gaan. Belangrijke vraagstukken zijn: wat betekent die klimaatverandering nu en in de toekomst voor de het functioneren van het bos, moeten we actief ingrijpen of niet, en hoe schatten we de uitgangssituatie in. Vandaag bieden we daar handvatten en inzichten voor. Een paper opgesteld door de studiekring is hier te downloaden.

Programma
9:00 Inloop, koffie en thee
9:20 Opening programma door dagvoorzitter Arno Willems
9:30 Mart Jan Schelhaas: Klimaatverandering: Waar gaat het klimaat in Nederland naar toe?
10:15 Wouter Delforterie: Effecten klimaatverandering op Bosecosysteem en ecosysteemdiensten
11:00 Pauze
11:15 Bart Nyssen: Handelingsperspectief; niet, reactief of proactief bijsturen?
12:00 Volledig verzorgde lunch
13:00 Veldbezoek waarin het begrip veerkracht wordt toegepast op verschillende opstanden in het perspectief van ecosysteemdiensten en klimaatverandering
15:00 Discussie o.l.v. dagvoorzitter
16:00 Afsluitende borrel

Datum: donderdag 9 juni 2022
Locatie: Boscafé De Beken
Nieuwe Keijenbergseweg 174
6871 VZ Renkum

Aanmelding en betaling lopen bij voorkeur via de webshop op www.knbv.nl (tab “Bestellen”) of bij uitzondering via e-mail aan administratie@knbv.nl. Vergeet niet aan te geven of je dieetwensen hebt.
Aanmelden is mogelijk tot vrijdag 3 juni om 12.00 uur.

De kosten voor deelname zijn:

KNBV-leden: € 35,-
Studentleden: € 15,-
Niet-leden: € 45,-