Pro Silva najaarsexcursies 2022

Op 12, 13 en 14 oktober organiseert Pro Silva weer de najaarsexcursies. Dit keer zijn we te gast bij Staatsbosbeheer op één van de rijkste bosgroeiplaatsen van Nederland; het Horsterwold in Zeewolde. Hier wordt hard gewerkt aan de eerste stappen van een uitkapsysteem en zijn mooie voorbeelden aanwezig van wat de rijke bodems te bieden hebben.

Over het algemeen zijn het nog jonge bossen waar een weelde aan loofhoutsoorten het bosbeeld bepaalt. De potentie van deze bossen is dan ook groot, zo ook de uitdagingen. Hoe zetten we de eerste stappen naar uitkapbeheer in het nog jonge polderbos? In hoeverre kunnen we natuurlijke processen al benutten? Hoe gaan we om met het veelal grote aandeel populier? Wat denken we over doeldiameters in loofhout op rijke groeiplaatsen? Hoe brengen we meer structuur in de vaak nog eenvormige houtopstanden?

Zie verder de aankondiging. U kunt zich voor de excursie opgeven via de website van de KNBV. De excursies starten om 9.00 uur en eindigen rond 16.30 uur. Na aanmelding ontvangt u meer informatie en de exacte locatie. Meer informatie kunt op opvragen via Martijn Griek: prosilva@knbv.nl (niet voor aanmeldingen).