Kijken bij Collega’s in het Larserbos

Op donderdag 27 oktober 2022 organiseert de Commissie Kijken bij Collega’s een middagexcursie bij Stichting Landschap Flevoland. De Stichting heeft totaal ongeveer 1.650 ha bos in beheer, verdeeld over 11 verschillende terreinen. Wij gaan het Larserbos bezoeken, een van de grotere eenheden met 245 ha bos.

Het grootste deel van het Larserbos ligt op kalkrijke zware klei. Het is een van de vochtigste bossen van Flevo-Landschap. Op ca 30 % van het bos is populier nog de hoofdboomsoort. In het recente verleden (2000, 2018) is een fors gedeelte omgevormd naar bos met duurzame boomsoorten. Stichting Landschap Flevoland streeft naar aantrekkelijk bos met hoge natuurwaarden. Structuurrijk bos met ‘woudreuzen’, veel variatie in soorten en leeftijden zijn daarbij van belang. Zie voor meer informatie deze beschrijving (downloadlink).

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze excursie. Onze gastvrouw en gastheren zijn Linde van der Burgh, Jasper Wolfswinkel en Alexander van Putten.

Aanmelden bij Peter Stouten op kijken@knbv.nl. Daarna volgt informatie over de plaats van
samenkomst en de namen van de andere deelnemers.