Lotte de Bock wint Toekomstboom 2022

De Toekomstboom 2022, de prijs voor beste studentenscriptie binnen het vakgebied bosecologie en bosbeheer, is voor 2022 toegekend aan Lotte De Bock voor haar MSc thesis gemaakt aan de Universiteit Gent. De prijs omvat een geldbedrag van 1000 euro, en een trofee gemaakt door Theo Jurrius.

De Toekomstboom wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste studentenscriptie in het vakgebied van bosecologie en bosbeheer uit Nederland en Vlaanderen. De prijs is een initiatief van de Stichting Toekomstboom, wier missie het bevorderen is van bosbeheer op wetenschappelijke grondslag. Het prijzengeld is beschikbaar gesteld door de Stichting Toekomstboom, samen met de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, de Stichting Probos, en BOS+.

De jury, bestaande uit professionals uit onderzoek en praktijk, heeft drie genomineerde scripties beoordeeld, waarbij zowel de relevantie van het onderwerp, de uitvoering van het onderzoek, als de toepasbaarheid in de praktijk, een rol hebben gespeeld bij de beoordeling.

De Toekomstboom 2022 is toegekend aan Lotte De Bock (Universiteit Gent) voor haar scriptie “dood hout in laaglandbeken”, waarin de ecologische effecten van het voorkomen van allerlei dood hout in laaglandbeken worden bestudeerd. Lottes Masterproef toont aan dat dood hout afkomstig van beekbegeleidende bossen in laaglandgebied een belangrijke ecologische impact heeft op het beeksysteem en ook op de overstromingsdynamiek.

Naast de wetenschappelijke kwaliteit is het met name de link met de bosbouwpraktijk die de studie van Lotte zo goed doet passen bij de doelstellingen van de toekomstboomprijs voor kwaliteitsvolle en vernieuwende studies m.b.t. bosbeheer in Nederland en Vlaanderen, hetgeen de jury unaniem deed besluiten om Lotte De Bock te selecteren als winnaar van de prijs van de toekomstboom 2022.

Zie hier het persbericht waarin ook de andere genomineerden worden genoemd. Voor meer informatie en het volledige juryrapport kunt u contact opnemen met Frits Mohren (frits.mohren@wur.nl) of Bart Muys (bart.muys@kuleuven.be), bestuursleden van de Stichting Toekomstboom.